مرکز رشد شريف صفحه نخست

كنفرانس ملى پارك‌ها و مراكز رشد علم و فن‌آورى در شيراز برگزار مى‌شود

چهارمين كنفرانس ملى پارك‌ها و مراكز رشد علم و فن‌آورى با محوريت «توسعه مبتنى بر دانايى با تكميل زنجيره ايده تا محصول» از 14 تا 16 اسفندماه سال جارى در محل پارك علم و فن‌آورى فارس برگزار مى‌شود.
    
    به گزارش سرويس علمى خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين كنفرانس سه روزه مباحثى از قبيل مستندسازى فن‌آورى، ارزش‌گذارى دانش فنى، نهادهاى پشتيبان در توسعه فن‌آورى، روش‌هاى تجارى‌سازى نتايج تحقيقات، نقش پارك‌ها در استفاده از نخبگان در جهت توسعه فن‌آورى، الگوى توسعه تبادلات بين‌المللى در پارك‌ها و مراكز رشد، چالش‌هاى فراروى ايجاد و توسعه و عوامل و معيارهاى موفقيت پارك‌ها و مراكز رشد، روش‌هاى توسعه خلاقيت و نوآورى در دانشگاه‌ها و ساير موارد به صورت سخنرانى و مقاله ارائه مى‌شوند.
    
    
    همچنين علاقه‌مندان مى‌توانند چكيده مقالات خود را تا تاريخ پانزدهم مهرماه به دبيرخانه كنفرانس واقع در شيراز، بلوار دكتر حسابى، شهرك آرين، خيابان فن‌آورى ارسال كنند

منبع:خبرگزارى ايسنا.