مرکز رشد شريف صفحه نخست

ثبت نام از كار آفرينان برتر در سراسر كشور آغاز شد

 

مدير كل توسعه امور كار آفرينان وزارت كار و امور اجتماعى از آغاز به‌كار سومين دوره شناسايى كارآفرينان برتر به صورت ثبت نامى خبر داد.

به گزارش روابط عمومى وزارت كار و به نقل از خبر گزارى مهر خسرو سلجوقى گفت: جشنواره كارآفرينان برتر بر اساس دستور وزير كار و امور اجتماعى در مراحل استانى و  ملى از امروز  كار خود را آغازمى‌كند ولى ثبت نام رسمى از 30 شهريور سال جارى تا 27 آبان ماه خواهد بود.
مدير كل توسعه امور كار آفرينان وزارت كار و امور اجتماعى افزود: در اين رابطه، دفاتر كارآفرينى و دستگاه هاى اجرايى با هماهنگى وزارت كار و امور اجتماعى اجراى اين جشنواره را بر عهده خواهند داشت.
سلجوقى يكى از مشكلات پيش روى برگزارى جشنواره ملى اشتغال را عدم تمايل كارآفرينان برتر به شناسائى و معرفى خودعنوان و تصريح كرد: افرادى كه در اطراف خود اين گونه كارآفرينان را مى شناسند، مى توانند با معرفى آنان وزارت كار و امور اجتماعى را در برگزارى هر چه بهتر اين جشنواره يارى دهند.
وى زمان معرفى كارآفرينان برتر استانى را 26 آذر ماه عنوان و بيان داشت: در همين ارتباط پس از شناسايى و انتخاب افراد كارآفرين ملى، اين افراد طى مراسمى در 24 دى ماه سال جارى معرفى خواهند شد.

منبع:درگاه كارآفرينان