مرکز رشد شريف صفحه نخست

آيين‌نامه مالكيت فكرى در حال تدوين است

مديركل امور نوآوران وزارت علوم:

آيين‌نامه مالكيت فكرى در حال تدوين است

مديركل امور نوآوران وزارت علوم گفت: آيين‌نامه مالكيت فكرى در وزارت علوم در حال تدوين است و بزودى به دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشى ابلاغ خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعى فارس حميد مهديان با اشاره به اينكه در حوزه معاونت فناورى وزارت علوم، بحث مالكيت فكرى در چند ماه اخير محور اصلى فعاليت‌ها بوده است، گفت: بحث مالكيت فكرى در دو بعد ملى و موسسات پژوهشى و دانشگاه‌ها در حال بررسى است.
وى ادامه داد: آيين‌نامه‌ مالكيت فكرى در حال تدوين است و در آينده‌اى نزديك به دانشگاه‌ها و مراكز و موسسات پژوهشى ابلاغ خواهد شد و بر طبق اين آيين‌نامه سهم افراد دخيل در اختراع مشخص مى‌شود.
مهديان در ادامه تصريح كرد: در سطح ملى نيز طرح ثبت اختراع هم‌ اكنون در مجلس مطرح است و اگر اين طرح به قانون تبديل شود بعد از 75 سال در قانون ثبت اختراع كشور تغيير ايجاد خواهد شد.
وى با اشاره به اينكه 183 كشور عضو سازمان جهانى مالكيت فكرى هستند، گفت: ايران تنها كشور عضو سازمان جهانى مالكيت فكرى است كه ثبت اختراعات در آن بر عهده قوه قضائيه است و اين مسئله باعث اختلاف فاحش در آمار ثبت اختراعات ايران بين اختراعات ثبت شده داخلى و بين‌المللى مى‌شود.
وى يادآور شد: در سال 2004 تعداد اختراعات ثبت شده ايران 360 مورد بوده است و اين در حالى است كه طبق اعلام قوه قضائيه دو هزار و 271 اختراع در ايران در اين سال به ثبت رسيده است.
مهديان با اشاره به اينكه بحث ثبت علائم تجارى، طرح‌هاى صنعت و اختراعات در بيشتر كشورها به وزارتخانه‌هاى علوم و صنعت مرتبط مى‌شود، خاطرنشان كرد: در ايران اين ثبت در دو قوه مجريه و قضائيه انجام مى‌شود كه اين مسئله سبب شده تا هميشه دو نمانيده در مجامع جهانى از ايران شركت كنند.
وى ادامه داد: ارزيابى اختراعات و نوآورى در هشت مرجع در حال انجام است و دفتر امور نوآوران بخشى از هزينه ثبت اختراع در خارج را پرداخت مى‌كند و همچنين اين دفتر به منظور تجارى سازى فناورى اعتبارى به صورت وام به طرح‌هاى نيمه صنعتى اختصاص مى دهد. در سال گذشته با وجود تقاضاى 10 ميليارد تومانى، اين اعتبار 350 ميليون تومان بوده است