مرکز رشد شريف صفحه نخست

شركتهاى خارجى در پاركهاى علم و فناورى مستقر مى شوند

مدير كل پاركها و مراكز رشد وزارت علوم از استقرار شركتهاى خارجى در پاركهاى علم و فناورى كشور خبر داد و گفت: وزارت علوم به ويژه از استقرار شركتهاى ايرانيان مقيم خارج از كشور كه به فناورى دست پيدا كرده اند در پاركهاى علم و فناورى استقبال مى كند.

به گزارش خبرگزاري مهر، ژاله مجيب، مدير كل پاركها و مراكز رشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: در حال گسترش حوزه فعاليت پاركها و و مراكز رشد به كليه استانهاى كشور هستيم اين گسترش به استانها مى تواند در آينده نويد خوبى براى توسعه اقتصاد در آن منطقه باشد.

وى اظهار داشت: از سوى ديگر استانداريها نيز حمايتهاى خود را از اين مراكز به عمل آورده و براى توسعه پاركها و مراكز رشد تلاش مى كنند.

مدير كل پاركها و مراكز رشد وزارت علوم گفت: در حال حاضر 47 مركز رشد و 17 پارك علم و فناوري در كشور فعاليت دارند كه تلاش مى شود فعاليت اين مراكز را در حوزه اجتماعى و فرهنگي نيز گسترش يابد.

وى اضافه كرد: هم اكنون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، وزارت صنايع و وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات و وزارت نيرو، اقدامات لازم را براي ايجاد پارك علم و فناورى انجام داده اند.

مجيب در مورد آمار آمار ثبت اختراعات گفت: 160 مورد ثبت اختراع در دو سال اخير در كشور به ثبت رسيده است و در جشنواره ‌هاى ملى و بين ‌المللي  70 برنده از ايران حضور داشته اند.

وى اضافه كرد: همچنين تاكنون 14 استان داراى پارك و مركز رشد هستند.

مدير كل پاركها و مراكز رشد وزارت علوم با اشاره به اعتباراتى كه در اختيار پاركها و مراكز رشد قرار مى گيرد گفت: اعتبارات فعلى براى پاركها غيرمنطقى است و اعتبار فعلى با رشد و گسترش پاركها هيچ تناسبى ندارد. اين در حالى است كه به طور متوسط براى هر پارك بايد 30 ميليارد تومان در نظر گرفت.