مرکز رشد شريف صفحه نخست

ايجاد 6 هزار شغل توسط پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد

معاون فناورى وزارت علوم گفت : از موفقيت هاى پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد اين است كه براى ايجاد 6 هزار شغل جديد اعتبارى معادل 30 ميليارد تومان هزينه شده است،

به گزارش خبرگزارى مهر، عليرضا جهانگيريان امروز در نشستى خبرى در وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با بيان اين مطلب افزود : وزارت كار بر اساس مصوبات هيئت وزيران اعتباراتى دارد كه به صورت تسهيلات به طرحها و بنگاههاى زود بازده اختصاص مى دهد و بر طبق اعلام اين وزارتخانه براى تبديل يك ايده به شغل به 20 ميليون تومان اعتبار نياز است.

وى در مقايسه نوع شغل و اعتبارى كه از سوى وزارت كار براى ايجاد بك شغل اعلام شده است با آنچه كه در پاركها و مراكز رشد علوم و فناوري در اين زمينه اتفاق مى افتد، گفت : شغلهايى كه توسط وزارت كار تامين اعتبار مى شود عمدتا عمومى است و مبتنى بر تحصيل علم و دانش نيست اما شغلى كه بتواند فارغ التحيل دانشگاهها را ارضا كند به زيرساختهايى نياز دارد كه هزينه هايش بالا است.

جهانگيريان خاطرنشان كرد : آنچه كه در پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد در زمينه ايجاد شغل اتفاق مى افتد، پائين ترين سرمايه گذاري و بالاترين سطح سرمايه گذارى است. به همين جهت است كه ايده پاركها و مراكز رشد علم و فناورى مورد توجه وزارت كار، مجلس شوراى اسلامى و اعضاى هيئت وزيران قرار گرفته است.

معاون فناورى وزارت علوم بودجه اى كه در سال 87 براى پاركها و مراكز رشد علم و فناورى نياز است را 3 برابر بودجه اى دانست كه در سال 86 به اين حوزه تعلق گرفته است و در بخشى از سخنانش گفت : در دو سال گذشته در مورد ارتقاى كيفيت پاركها و مراكز رشد توجه شده و با اينكه تعداد پاركها افزايش قابل توجهى نداشته است اما در دو سال اخير تعداد موسساتى كه در آنها مستقر شده است بيش از 50 درصد افزايش پيدا كرده است.

وى افزود : تعداد فارغ التحصيلانى كه طى دو سال گذشته ايده هاى خود را به پاركها و مراكز رشد آورده اند دو برابر شده است و از 3 هزار نفر به 6 هزار نفر افزايش پيدا كرده است.  

جهانگيريان از آمادگى لازم براى راه اندازى پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد در حوزه هاى علوم انسانى بر اساس مطالعات معاونت فناورى وزارت علوم خبر داد و ابراز اميدوارى كرد، اولين پارك يا مركز رشد در حوزه علوم انسانى به زودى افتتاح شود و گفت : 40 درصد دانشجويان كشور در حوزه علوم انسانى فعاليت مى كنند، بنابراين پتانسيل بالايى در اين حوزه وجود دارد.

معاون فناورى وزارت علوم، مشخص نبودن تكليف مالكيتهاى فكرى را يكى از خلاهايى دانست كه منجر به ايجاد مشكل در فرآيند تبديل ايده هاى مبتنى بر علم و دانش به ثروت مى شود و خاطر نشان كرد : در دانشگاهها نيز هيچ آئين نامه منسجمى براى تعيين تكليف مالكيت فكرى وجود ندارد. قانون جديدى در زمينه مالكيت فكري مجلس شوراى اسلامى در حال تصويب است و  در صورت تصويب آئين نامه اى به صورت قانون يا مصوب هيئت وزيران اين موضوع سامان مى گيرد.

وى از تدوين پيش نويس آئين نامه اى براى اختصاص حقوق مالكيت فكرى در دانشگاهها و موسسات آموزشى پژوهشى خبر داد و گفت : در آينده اى نزديك اين آئين نامه وضعيت مالكيت يافته هاى علمى را مشخص مى كند.

جهانگيريان با اشاره به تغيير ساختار وزارت علوم و ايجاد معاونت فناورى در ساختار اين وزارتخانه گفت : تغيير ساختار و ايجاد معاونت فناورى نيازى به تاييد مجلس شوراى اسلامى ندارد.