مرکز رشد شريف صفحه نخست

يك ايرانى در ميان برترين دانشمندان دنيا

معرفى 30 دانشمند برتر دنيا / يك ايرانى در ميان برترين دانشمندان دنيا

به گزارش خبرگزارى مهر : رئيس مركز منطقه اى اطلاع رسانى علوم و فناورى 10 دانشمند تراز اول جهان در رشته هاى علوم كشاورزى، زيست شناسى و بيوشيمى و شيمى را معرفى كرد كه نام يك دانشمند ايرانى به عنوان چهارمين دانشمند برتر علم كشاورزى به چشم مى خورد.

دكتر جعفر مهراد رئيس مركز منطقه اى اطلاع رسانى علوم و فناورى در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين خبر افزود : معرفى دانشمندان جهان در رشته هاى مختلف مى تواند در راستاى آشنايى و ايجاد انگيزه، بستر مناسبى را براى جهش علمى و كم كردن فاصله علمى با جهان به وجود آورد.

مهراد اظهار داشت : مشاهده تعداد مقالات و تعداد استنادهاى صورت گرفته به مقالات دانشمندان تراز اول جهان از اين نظر براى ما اهميت دارد كه به ارزيابى علم و پژوهش و پديدآورندگان دستاوردهاى علمى يعنى استادان و محققان در داخل كشور بپردازيم و عملكرد آنها را به عنوان شاخص و معيار انتخاب دانشمندان، پژوهشگران، مبتكران و مخترعان برتر كشور مورد توجه قرار دهيم.

وى به مهر گفت: وقتى استادان و محققان، خود را با جريانات علمى همسو و همسطح قرار دهند، استانداردسازى علم و پژوهش بر مبناى اصول و قواعد بين المللى تحقق مى يابد و نام دانشمندان و دانشگاههاى كشور در درجه بندى نظام هاى رتبه بندى قرار مى گيرد.

برترين دانشمندان در علم كشاورزى

دكتر مهراد در ادامه گفتگو به خبرنگار مهر گفت: آمارى كه مشاهده مى كنيد مربوط به اول ژانويه 1997 تا ماه ژوئن 2007 است. در حيطه علوم كشاورزى نام يك دانشمند ايرانى در جايگاه چهارم مشاهده مى شود. دكتر فريدون شهيدى استاد و محقق دانشگاه Memorial Uneversity Of Newfoundland كشور كانادا است. اين دانشمند ايرانى نويسنده بيش از 500 مقاله تحقيقى و مولف و ويراستار بيش از 30 كتاب است.  دكتر شهيدى سردبير مجله Food Lipids است و جايزه 2005 Stephen s. Chang از آن خود كرده است. 

10 دانشمند برتر علم كشاورزى دنيا


برترين دانشمندان در علم زيست شناسى و بيوشيمى

وى به مهر گفت: در حوزه زيست شناسى و بيوشيمى تعداد مقالات و استنادها قابل توجه اند.

رئيس مركز منطقه اى اطلاع رسانى علوم و فناورى اضافه كرد : دكتر ديويد ليپمن كه در مركز ملى اجتماعات بيوتكنولوژى وابسته به انستيتو ملى بهداشت در مريلند كار مى كند با قرار گرفتن در جايگاه نخست داراى 21534 استناد به 22 مقاله اى است كه وى به رشته تحرير درآورده است.

مهراد به مهر گفت : به عبارت ديگر به هر يك از مقالات اين دانشمند تقريبا 978 استناد صورت گرفته كه عمق اهميت و اعتبار مقالات را مشخص مى سازد.

وى گفت : وضعيت رتبه هاى سوم، چهارم و يازدهم نيز درخور توجه است. گرچه تعداد مقالات اندك مى باشد اما به خاطر اهميتى كه موضوع مقالات و يافته هاى تحقيقات داشته است هر مقاله صدها بار مورد استفاده قرار گرفته است.