مرکز رشد شريف صفحه نخست

ايجاد شهرك بيوتكنولوژى در تهران

استاندار تهران از موافقت اصولى استاندارى جهت ايجاد يك شهرك بيوتكنولوژى در استان تهران خبر داد و گفت: مشكلى در زمينه اعطاء زمين و اعتبار وجود ندارد و انجمن هاى تخصصى براى گسترش فعاليت، ايجاد ثروت و اشتغالزايى بايد طرح هاى خود براى رفع مشكلات استان اعلام كنند.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر كامران دانشجو در ديدار با هيئت مديره انجمن هاى تخصصى بيوتكنولوژى، ايمنى زيستى و ژنتيك كشور ياد آور شد: استاندارى تهران از تمام امكانات خود براى حمايت از ورود بخش هاى تخصصى استفاده خواهد كرد.

وى با تاكيد بر تقويت انجمن هاى علمى، خواستار شركت موثرتر انجمن هاى تخصصى، علمى و دانشگاهى در حل مشكلات استان تهران شد.

دانشجو همچنين در اين ديدار با اشاره به توان علمى انجمن هاى علمى، تخصصى و دانشگاهي براى حل مشكلات مختلف استان تهران، افزود: انجمن ها آمادگى خود را براى اين مسئله اعلام كنند چرا كه استان تهران هم اكنون اولين و مهمترين صادر كننده محصولات بيوتكنولوژى به ساير نقاط كشور و دنياست.

وي با بيان اينكه دانش بيوتكنولوژى توان ايجاد ثروت عظيمى براى كشور و استان تهران را خواهد داشت، خاطر نشان كرد: استاندارى تهران با دريافت طرح هاى تخصصى و علمى اين انجمن ها مى تواند از طريق اعتبارات، كارگاه هاى اقتصادى زودبازده، از گسترش اين تكنولوژى كه توان اشتغالزايى بالايى را هم دارد حمايت كند.

استاندار تهران با تأكيد بر لزوم راه اندازى اين مركز رشد يا شهرك بيوتكنولوژى و تاثيرگذارى آن بر كل كشور، دانش بيوتكنولوژى را در ميان ساير صنايع كشور يك صنعت و دانش پاك و بدون آلودگي زيست محيطى خواند و اضافه كرد: اين دانش توان رفع آلودگى هاى ديگر صنايع را خواهد داشت كه اين امر براى استان تهران بسيار حايز اهميت است.

دانشجو با تقدير از تلاش محققين و دانشگاهيان براى يافتن راه حل هاى موثر و كاربردى در تهران، ياد آور شد: انجمن بيوتكنولوژى با يك هزار و 200 عضو از محققين نبايد اين گونه ناشناخته باشد، اين انجمن بايد تلاش كند فضاى خالى ذهن مردم را نسبت به اين علوم پر كند.

به گزارش مهر، در اين ديدار اعضاى هيئت مديره انجمن هاى بيوتكنولوژى، ايمنى زيستى و ژنتيك گزارشى را از اقدامات و برنامه هاى خود ارائه كردند