مرکز رشد شريف صفحه نخست

تدوين برنامه ملى و استراتژيك پنج ساله توسعه علوم فضايى

معاون پژوهشى دانشگاه صنعتى شريف اظهار داشت: تجربه نشان داده كه در اوج انحصار علمى و اقتصادى مى‌توان گام‌هاى استوارى برداشت.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر رضا روستا آزاد در مراسم افتتاحيه هفته جهانى فضا اظهار كرد: با گذشت 40 سال از ايجاد صنعت خودرو كشور، اين صنعت هنوز وضعيت شايسته‌اى در كشور ندارد و حتى توفيقات صنعت نفت نيز بايد بيش از اين باشد. در حوزه فضايى نيز با راه‌اندازى ماهواره به عنوان يكى از مهمترين بخشها مى‌توان بر فضا تسلط يافت و دانشگاه صنعتى شريف نيز همگام با ساير دانشگاهها در اين زمينه تلاش مى‌كند.

وى افزود: در دانشگاه صنعتى شريف زمينه‌هايى چون بخش‌هاى سازه‌يى، انتقال حرارت، منبع انرژى، كنترل، كاربردها (نظير عكسبردارى، GIS و انتقال داده) و تست طراح و پرتاب را در حوزه ماهواره تنظيم كرده‌ايم كه بايد گام به گام در اين مسير ، پيش رويم. اين چشم انداز نشان مى‌دهد كه بايد حركت‌ها با هم هماهنگ بوده و از دوباره كارى‌ها بكاهيم.

معاون پژوهشى دانشگاه صنعتى شريف با اشاره به اظهارات رييس جمهور مبنى بر اين كه 80 درصد گردش كار ارتباطى دنيا در دست چند موسسه محدود غربى (آمريكايى) است، گفت: دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتى در خدمت وزارت ارتباطات و فن‌آورى اطلاعات و سازمان فضايى هستند تا با ايجاد يك نظام انسجامى به فعاليتها در اين حوزه سامان داد.

دكتر روستا آزاد اظهار كرد: به دلايل اهميتهاى راهبردى فضا ممكن است برخى جوامع موانعى بر سر راه پيشرفت ما ايجاد كنند اما بايد با جسارت تمام وارد عمل شد و تجربه نشان داده كه در اوج انحصار علمى و اقتصادى مى‌توان گام‌هاى استوارى برداشت و اگر چه گام‌ها كند باشد اما متوقف نخواهد شد.

به گزارش ايسنا، دكتر رهايى، رييس دانشگاه صنعتى امير كبير نيز با اشاره به تدوين برنامه ملى و استراتژيك پنج ساله در زمينه توسعه علوم فضايى توسط متخصصان اظهار كرد: تربيت نيروى انسانى و برنامه‌ريزى تحقيقات كاربردى با همكارى مديران صنايع و صاحبان مراكز علمى بايد در پيش گرفته شود و

در راستاى يك برنامه دراز مدت و با حمايت صنايع و دولت از تحقيقات به موفقيتهاى چشمگيرى دست مى‌يابيم.

وى ادامه داد: دانشكده هوافضاى دانشگاه اميركبير هم در پاسخ به نياز چنين صنايعى تاسيس شده و در مقاطع كارشناسى ، كارشناسى ارشد و دكترى دانشجو مى‌پذيرد.

دكتر رهايى با اشاره به ضرورت انجام فعاليت جمعى و گروهى به صورت مشترك ميان دانشگاهها، اظهار كرد: با استفاده از پتانسيل‌هاى موجود در دانشگاهها شاهد خروجى‌هاى بيشتر و مؤثرترى خواهيم بود به طورى كه در دانشجوى دانشگاه با همكارى دو استاد خود طى يك و نيم سال گذشته يك سوپر كامپيوتر به منظور كاربردهاى هواشناسى ايجاد كردند