مرکز رشد شريف صفحه نخست

تسهيلات و جوايز ويژه به نخبگان علمى اعطا مى‌شود

معاون علمى و فن‌آورى رئيس جمهور در بازديد از دوازدهمين نمايشگاه مطبوعات اعلام كرد: تسهيلات و جوايز ويژه‌اى براى نخبگان علمى در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر واعظ زاده اين مطلب را روز سه شنبه در جريان بازديد دو ساعته‌اش از بخش‌هاى مختلف دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللى مطبوعات و خبرگزارى‌ها عنوان كرد.

معاون علمى و فن‌آورى رياست جمهورى در بدو ورود به نمايشگاه با حضور در سالن نشريات علمى، دست‌اندر كاران اين بخش از مطبوعات علمى كشور را مود تفقد قرار داد و ضمن تاكيد بر حمايت بيشتر از نشريات علمى اظهار داشت: متاسفانه جايگاه نشريات علمى در كشور از سطح مطلوبى برخوردار نيست و اين نقيصه در نمايشگاه مطبوعات هم كاملا مشهود است؛ بر اين اساس لازم است با حمايت بيشتر و با همكارى دانشمندان ودانشگاهيان، مجلات علمى گسترده‌ترى در دو سطح عمومى و تخصصى در شمارگان قابل قبول انتشار يابد.

عضو شوراى عالى انقلاب فرهنگى پس از بازديد از غرفه خبرگزارى‌ها و روزنامه‌هاى سراسرى ضمن تعريف نخبگان بر اساس مصوبات شوراى عالى به تسهيلاتى كه براى نخبگان جوان برگزيده در المپيادهاى كشورى و جهانى، نفرات اول كنكور سراسرى و برگزيدگان جشنواره‌هاى خوارزمى و رازى و ... در نظر گرفته شده اشاره كرد و اظهار داشت: اين معاونت طبق برنامه‌هاى زمان‌بندى شده علاوه بر استفاده از نخبگان جوان در طرح‌هاى پژوهشى به صورت مختلف از آنها تقدير كرده و زمينه‌هاى پيشرفت و فعاليت بيشتر آن ‌را فراهم خواهد كرد.

وى اعطاى جوايز علمى، پرداخت هزينه تحصيل، اعزام به حج عمره و سفرهاى علمى و همچنين ايجاد تسهيلات براى انجام خدمت وظيفه عمومى را از جمله شيوه‌هاى تشويق نخبگان جوان عنوان كرد.

دكتر واعظ‌زاده در گفت‌و‌گو با دست‌اندركاران برخى روزنامه‌هاى سراسرى نيز اظهار داشت: روزنامه‌ها و ديگر مطبوعات تلاش كنند، مطالب علمى به گونه‌اى ارائه شود كه مردم به مطالعه موضوعات علمى علاقه بيشترى نشان دهند