مرکز رشد شريف صفحه نخست

برنامه پنجم توسعه مبتنى بر توسعه فناورى خواهد بود

 به گزارش خبرگزارى فارس معاون فناورى وزارت علوم گفت: برنامه چهارم توسعه برنامه‌اى مبتنى بر توسعه آموزش و برنامه پنجم توسعه مبتنى بر توسعه تحقيقات بود و برنامه پنجم توسعه نيز برنامه‌اى مبتنى بر توسعه فناورى خواهد بود.

 

عليرضا جهانگيريان معاون فناورى وزارت علوم در گفت‌و‌گو با خبرنگار  فارس با تأكيد بر اين كه شوراى تدوين برنامه پنجم توسعه بايد از كارشناسان حوزه‌هاى مختلف استفاده كند، خاطرنشان كرد: براى تهيه برنامه پنجم نوسعه كشور بايد كميته‌هاى كارشناسى تشكيل شود و اين كميته‌ها علاوه بر مطالعه و بررسى وضعيت موجود بايد نقصان‌هايى كه در برنامه‌هاى گذشته وجود داشته برطرف كنند.
وى ادامه داد: استفاده از افراد صاحب نظر در حوزه علم و فناورى در تهيه برنامه پنجم توسعه كشور، موجب تقويت برنامه مى‌شود و استفاده از اين افراد ما را به اهداف چشم‌انداز 20 ساله نظام نزديك‌تر خواهد كرد.
جهانگيريان با اشاره به اينكه تا پايان برنامه 5 ساله پنجم توسعه ما به نيمه راه سند چشم‌انداز 20 ساله خواهيم رسيد، گفت: براى رسيدن به اهداف اين سند بايد نقشه جامع علمى كشور سريع‌تر تهيه شود و اين نقشه مى‌تواند چارچوب اصلى توسعه علم و فناورى كشور را فراهم كند.
وى يادآور شد: برنامه چهارم توسعه برنامه‌اى مبتنى بر توسعه آموزش و برنامه پنجم توسعه مبتنى بر توسعه تحقيقات بود و برنامه پنجم توسعه نيز برنامه‌اى مبتنى بر توسعه فناورى خواهد بود.
معاون فناورى وزارت علوم در ادامه تصريح كرد: تهيه نقشه جامع علمى كشور هم اكنون در مراحل خوبى است و بحث‌هاى مرتبط با فناورى اين نقشه در معاونت فناورى وزارت علوم و دستگاه‌هاى مرتبط پيگيرى مى‌شود