مرکز رشد شريف صفحه نخست

ثبت اختراعات و نوآورى‌ها به ارزيابى و تاييد وزارت علوم مشروط مى‌شود

معاون فن‌آورى وزيرعلوم از تصويب آيين‌نامه واگذارى تاييد و ارزيابى اختراعات جهت ثبت به وزارت علوم  شوراى معاونين وزارت علوم خبر داد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر جهانگيريان، معاون فن‌آورى وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى با اعلام اين مطلب خاطرنشان كرد: بر اساس قانون وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى ارزيابى و تاييد اختراعات، اكتشافات و نوآوريها جهت ثبت در مراجع ذيربط بر عهده وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى است. بر اين اساس قرار بر اين بود كه وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى آيين‌نامه مربوط به اين كار را تهيه و به تاييد هيات وزيران برساند كه اين آيين‌نامه تهيه و هفته گذشته به تصويب شوراى معاونان وزارت علوم رسيد.

در صورت تصويب اين آيين‌نامه در هيات مديران ‌از اين پس افراد براى ثبت اختراعات و اكتشافات خود به سازمان ثبت مراجعه كرده و سازمان ثبت نيز موظف خواهد شد تا مدارك اختراعات را براى ارزيابى و تاييد به وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى ارسال كند، درهمين راستا پس از تاييد وزارت علوم، اداره ثبت مى‌تواند اقدام به ارائه گواهى ثبت اختراع به فرد كند.

وى تصريح كرد: در حال حاضر 98 درصد اختراعات ثبت شده توسط خود اداره ثبت ارزيابى مى‌شوند كه با تصويب اين آيين‌نامه از اين پس روال هماهنگى براى تمام اختراعات خواهيم داشت و همه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى ارزيابى مى‌شوند و به عبارت ديگر تمام اختراعات از معيار يكسانى برخوردار مى‌شوند.

جهانگيريان درباره مفاد اين آيين‌نامه گفت: بر اساس اين آيين‌نامه لزوما ارزيابى اختراعات، اكتشافات و نوآوريها در وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى انجام خواهد شد، همچنين سازوكار تخصصى و تمهيدات لازم براى اين كار پيش‌بينى شده است، به عبارت ديگر سازمان‌هاى پژوهش‌هاى علمى و صنعتى ايران به عنوان مرجع هماهنگ كننده براى ارزيابى اختراعات تعيين شده است.

به گفته وى، همچنين كميته‌هاى تخصصى خاصى نيز پيش‌بينى شده است تا اختراعات با دقت و شاخص‌ها و معيارهاى تعيين شده مورد ارزيابى قرار بگيرد.

به گزارش ايسنا، جهانگيريان تصريح كرد: سعى ما بر اين است كه كارشناسان متخصص ارزيابى را براى دوره‌هاى آموزشى اعزام كنيم چرا كه پس از تاييد اين آيين‌نامه تعداد زيادى پرونده ثبت اختراع به وزارت علوم ارائه مى‌شود كه در اين راستا تمهيدات لازم انديشيده شده است. همچنين دوره‌هاى آموزشى براى كارشناسان ارزيابى سازمان پژوهشى در آينده نزديك برگزار خواهد شد.