مرکز رشد شريف صفحه نخست

خيز بلند ايران براى قرار گرفتن در ميان 15 كشور برتر علمى دنيا

محمد مهدى زاهدى گفت: ايران قصد دارد در 10 سال آينده جزء 15 كشور برتر جهان از نظر علمى قرار گيرد كه به طور حتم با سرمايه گذارى و توجه به تحصيلات تكميلى پتانسيل دستيابى به اين جايگاه وجود دارد.

دكتر محمد مهدى زاهدى در گفتگو با خبرگزارى مهر با بيان اين مطلب افزود : بر اساس گزارش توسعه انسانى سازمان ملل در سال 2006 ، در ايران تعداد پژوهشگران شاغل در فعاليت هاى تحقيق و توسعه طى سال هاى 2003- 1990 برابر 467 نفر در هر ميليون نفر بوده است.

وى اضافه كرد : در حال حاضر حدود 1200 پژوهشگر در هر ميليون نفر جمعيت وجود دارد كه هنوز نسبت به استانداردهاى جهانى يعنى 1400 نفر عقب هستيم اما قصد داريم در 10 سال آينده به جايگاه ويژه اى دست يابيم و در ميان 15 كشور برتر دنيا در زمينه علمى قرار گيريم.

دكتر محمد مهدى زاهدى در مورد وضعيت مستندات علمى نيز گفت: در سال 2006 تعداد مستندات محققان ايرانى در ISI كمتر از 7 هزار بود كه امسال به وجود اينكه تا پايان سال ميلادى 2 ماه باقى مانده است تعداد مستندات علمى محققان ايرانى از مرز 8 هزار گذشت.

وى ادامه داد : تركيه در سال گذشته بيش از 17 هزار و مصر حدود 3500 مستندات نمايه شده در ISI داشتند كه اين ميزان هنوز در سال 2007 از سوى محققان اين دو كشور توليد نشده كه اين امر نشان دهنده سرعت رشد بالاى توليد علم در ايران در جهان اسلام و منطقه است.

زاهدى تاكيد كرد : با وضعيت موجود لازم نيست در توليد علم و مقالات علمى ايران 17 سال براى تحقق اهداف چشم انداز صبر كند. خوشبختانه با برنامه ريزى منسجم مى توان در 5 سال آتى به به اهداف چشم انداز در زمينه توليد مقاله و مستندات علمى رسيد.

وى به رشد تحصلات تكميلى در كشور در دولت نهم و حمايت از محققان اشاره كرد و گفت: اين عوامل عامل اصلى رشد علمى ايران به شمار مى آيند.