مرکز رشد شريف صفحه نخست

شمار مستندات علمى نمايه شده ايران در ISI به هشت هزار عنوان رسيد

معاون پژوهشى وزير علوم، تحقيقات و فن‌آورى مجموعه مستندات علمى ايران در ISI را در سال گذشته نزديك به هفت هزار عنوان بيان كرد و گفت: شمار مستندات علمى نمايه شده ايران از سال 2006 تا 2007 به هشت هزار عنوان رسيده است.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر منصور كبگانيان كه در نشست روساى دانشگاه‌ها سخن مى‌گفت، با اشاره به سه فاز فراخوان طرح‌هاى كلان و ملى پژوهشى جهت ارسال به رياست جمهورى گفت:‌ فاز اول مربوط به تعداد 60 پروژه كلان در قالب بند د ماده 45 مجموعا به ارزش 220 ميليارد كه دهم مهرماه به معاونت علمى و فن‌آورى رياست جمهورى ارسال شد و فاز دوم مربوط به تعداد 50 پروژه كلان مجموعا به ارزش 350 ميليارد ريال است كه 22 آبان به معاونت علمى و فن‌آورى رياست جمهورى ارسال شد و همچنين فاز سوم مربوط به فراخوان وسيع و گسترده با مهلت ارسال تا تاريخ هفتم آذرماه است.

كبگانيان با اذعان به اين كه در فهرست 500 دانشگاه برتر جهان نام هيچ دانشگاه‌ى از ايران وجود ندارد علت اين امر را نه عدم توانايى دانشگاه‌هاى كشور كه ضعف در اطلاع توانايى‌هاى علمى دانشگاه‌هاى كشور عنوان كرد.

معاون پژوهشى وزير علوم در خصوص فرايند رتبه بندى دانشگاه‌هاى جهان اسلام گفت: در اين راستا ابتدا به جمع آورى اين اطلاعات از دانشگاه‌ها پرداخته مى‌شود سپس بررسى صحت اطلاعات، انجام رتبه بندى آزمايشى در ايران و ارسال اطلاعات و مستندات است.

وى معيارهاى ارزيابى رتبه بندى دانشگاه‌ها را 50 درصد در بحث پژوهش، 35 درصد در بحث آموزشى 7 درصد در بخش وجهه بين المللى، سه درصد در خصوص امكانات و پنج درصد معيارهاى اجتماعى اقتصادى عنوان كرد.

كبگانيان تصريح كرد: معيارهاى ارزيابى پژوهشى شامل كيفيت پژوهش با 15 درصد، كارايى پژوهش با 15 درصد، حجم پژوهش با 8 درصد، نرخ رشد كيفيت پژوهش با 5 درصد، نرخ رشد كارايى پژوهش با 5 درصد و جوايز با 2 درصد است.

وى همچنين از جمله معيارهاى آموزشى را اعضاى هيات علمى داراى جايزه و نسبت اعضاى هيات علمى ادارى داراى مدرك به كل اعضاى هيات علمى بيان كرد و در خصوص معيارهاى وجهه بين المللى گفت: از جمله اين معيارها نسبت اعضاى هيات علمى به دانشجو، نسبت اعضاى بين المللى به كل اعضاى هيات علمى و نسبت دانشجويان بين المللى به كل اعضاى دانشجويان است و همچنين از جمله معيارهاى امكانات شامل تعداد مراكز رشد، برنامه‌هاى كارآفرينى و ارتباط با صنعت مى‌باشد.

كبگانيان گفت: از جمله فعاليت‌هاى نمادين در هفته پژوهش شامل برگزارى تورهاى علمى براى دانشجويان و دانش آموزان و نواختن زنگ پژوهش در مدارس است.