مرکز رشد شريف صفحه نخست

نياز 20 ميليارد تومانى براى اثر بخشى پژوهش در بازرگانى

بودجه موسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگانى بدون توجه به نيازهاى پژوهشى بخش بازرگانى كاهش يافت.

محمود دودانگه ـ رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگانى ـ در گفت‌وگو با خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به اينكه اين موسسه در سال 83 در رتبه 23 قرار داشته و در حال حاضر با صعود 17 پله‌اى به رتبه ششم رسيده است از كاهش بودجه تحقيقاتى در بخش بازرگانى اظهار نگرانى كرد.

او گفت: بودجه حقيقاتى در بخش بازرگانى در سال 85 حدود دو ميليارد و 950 ميليون تومان بوده است و با وجود اينكه در سال جارى هزينه‌ها و دستمزدها افزايش داشته است بودجه موسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگانى به دو ميليارد و 850 ميليون تومان رسيده و عملا با 30 درصد كاهش مواجه بوده است.

دودانگه با بيان اينكه بودجه ساير موسسات پژوهشى با رشد 50 تا 60 درصدى مواجه بوده‌اند، عنوان كرد: با وجود اينكه بخش بازرگانى كشور نياز بسيارى به انجام تحقيقات و مطالعه و پژوهش‌ها دارد هنوز نتيجه‌اى از جلساتى كه براى افزايش بودجه براساس عملكرد پيش‌بينى شده داشته‌ايم دريافت نكرده‌ايم.

وى عنوان كرد: بر اساس برنامه‌ريزى انجام شده اگر بخواهيم اثر بخشى پژوهشى را در حوزه بازرگانى به حداكثر برسانيم و از توان پژوهشگران مختلف استفاده كنيم به 20 ميليارد تومان بودجه نياز داريم.

رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگانى همچنين محورهاى اصلى پژوهشى اين موسسه را برشمرد و گفت: پژوهش‌هاى اصلى كه در برنامه‌هاى موسسه پيش‌بينى شده‌اند شامل نظام حمايت از حقوق مصرف كننده سازمان جهانى تجارت، توسعه صادرت و ساير موارد است كه متاسفانه بدون در نظر گرفتن نياز پژوهش بخش بازرگانى بودجه آن كاهش يافته است.

وى خاطرنشان كرد: موسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگانى براى جوابگويى به حداقل‌هاى پژوهشى بازرگانى نيز به 9 ميليارد تومان بودجه در سال 87 نياز دارد.