مرکز رشد شريف صفحه نخست

دفتر سياستگزارى كلان معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى تأسيس شد.

دفتر سياستگذارى و برنامه‌ريزى كلان معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى با هدف توسعه نظام ملى علم، فناورى و نوآورى كشور و به منظور تحقق توسعه مبتنى بر دانايى و چشم‌انداز بيست ساله كشور فعاليت خود را آغاز كرد

به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از روابط عمومى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى؛ اين دفتر با توجه به ضرورت سياستگذارى و برنامه‌ريزى براى تكيمل و تكامل چرخه‌ ملى از آرمان تا بازار و ارتقاء هماهنگى، هم‌افزايى و كارايى در سامانه‌ى علم و فن‌آورى كشور پايه‌گذارى گرديده است.
بر همين اساس دفتر سياستگذارى و برنامه‌ريزى كلان علم و فناورى وظيفه دارد ضمن تحليل و تركيب مطالعات تطبيقى، راهبردها و فرآيند‌هاى توسعه علمى و فناورى كشور را در سطوح ملى و بين‌المللى پشتيبانى كند.
همچنين بهره‌مندى از نتايج مطالعات آينده پژوهى، سياست‌پژوهى، آينده‌نگارى و سياستگذارى در كشور و انجام پژوهشهاى موردى در حوزه‌هاى توسعه نظام‌مند علم، فناورى و نوآورى در دستور كار اين دفتر قرار دارد.
طراحى و تبيين شاخص‌هاى بومى اندازه‌گيرى عملكرد نظام ملى علم و فناورى در كنار تبيين و ترويج مفاهيم و اصول مورد نياز توسعه علمى كشور از ديگر وظايف مهم دفتر سياستگذارى و برنامه‌ريزى كلان معاونت علمى و فناورى رياست‌ جمهورى اعلام شده است.
خاطرنشان مى‌شود به تازگى‌ طى حكمى از سوى دكتر صادق واعظ زاده معاون علمى و فناورى رئيس جمهور،  دكتر مهدى فاتح راد به عنوان سرپرست اين دفتر منصوب شد.