مرکز رشد شريف صفحه نخست

اعطاى وام بدون ضامن به شركتهاى مستقر در مراكز رشد

رئيس مركز رشد اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهى گفت: وزارت كار با همكارى وزارت علوم به شركتهاى مستقر در مراكز رشد بدون ضامن وام اعطا مى كند.

دكتر حجت الله اصغرى در گفتگو با خبرگزارى مهر با بيان اين خبر افزود : از آنجا كه ارائه ضمانت نامه بانكى و ملكى براى فن آفرينان بسيار مشكل است، وزارت كار با همكارى وزارت علوم در راستاى حمايت از پژوهشگران اقدام به اعطاى وام بدون ضامن براى شركتهاى مستقر در مراكز رشد كرده است.

اصغرى سقف وام اعطايي را يك ميليارد ريال ذكر كرد و ادامه داد: طرحهاى متقاضيان وام پس از ارائه طرح به مراكز رشد مورد بررسى قرار مى گيرد كه پس از تاييد به وزارت براى دريافت تسهيلات معرفى مى شوند.

رئيس مركز رشد ارتباطات و اطلاعات گفت : اين مركز پس ازبازبينى طرحهاى ارائه شده تاكنون 7 شركت را به وزارت كار براى دريافت تسهيلات معرفى كرده است.

وى به نقش مراكز رشد اشاره كرد و اظهار داشت : طبق اساسنامه وزارت علوم، مالكيت فكرى و درآمد طرح در اختيار مخترع است و مراكز رشد حق شراكت در سهام و يا ليسانس طرح را ندارند. مراكز رشد موظف هستند در 3 سال اول شكل گيرى شركتها احتمال ريسك آنها را كاهش دهند.

رئيس مركز رشد جهاد دانشگاهي تاكيد كرد: اين مركز تاكنون 27 شركت را پذيرفته است. اين مركز ضمن آنكه روند فعاليتهاي آنها را نظارت مى كند، در زمينه هايى چون پركردن اظهارنامه هاى مالياتى، شناسايى بازار، نحوه مديريت و بيمه يه شركتها مشاوره مى دهد.

وى از توافق وزارت صنايع و اين مركز در جهت حمايت از مخترعان خبر داد و گفت: در جهت حمايت از مخترعان و نوآوران در زمينه تجارى سازى ابداعات و اختراعات با وزارت صنايع تفاهم نامه اى به امضا رسيده است. طبق اين تفاهم نامه يافته هاى پژوهشى و ابداعات تجارى سازى مى شوند.