مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى چهارمين جشنواره فن آفرينى شيخ بهايى در سال 87

تغيير نام جشنواره كارآفرينى به فن آفرينى/ برگزارى چهارمين جشنواره فن آفرينى در سال 87
دبير جشنواره فن آفرينى شيخ بهايى گفت: چهارمين جشنواره كارآفرينى شيخ با تغيير نام به جشنواره فن آفرينى ارديبهشت 87 در اصفهان برگزار مى شود.

سروش عليمرادي در گفتگو با خبرگزارى مهر با بيان اين خبر افزود : چهارمين جشنواره با تغيير نام از كار آفرينى به فن آفرينى در 26 و 27 ارديبهشت 1387 با هدف فرهنگ سازى در جهت رشد كار آفرينى و ايده پردازى، تشويق فن آفرينان به كسب و كار، پرورش ايده ها و توسعه كار آفرينى در اصفهان برگزار مى شود.

وى طراحان كسب و كار، فن آفرينان و سرمايه گذاران كارآفرين را از بخشهاى اين جشنواره ذكر كرد و در خصوص تغيير نام اين دوره از جشنواره گفت : از آنجا كه فن آفرينى به معنى كار آفرينى مبتنى بر تكنولوژى است، جشنواره چهارم به اين نام تغيير داده شد و افرادي كه ايده جديدى را ارائه مى كنند، مورد حمايت و تشويق قرار مى گيرند.

به گفته دبير جشنواره فن آفرين كسى است كه ايده و فكر جديدى مبتنى بر فناوري را از طريق ايجاد كسب و كار يا فروش فناورى توام با مخاطره به صورت محصول يا خدمت جديد به بازار عرضه كند.

وى وجه تمايز اين دوره با دوره هاى قبل را حضور سرمايه گذاران دانست و به مهر گفت : سرمايه گذارانى از بخشهاى دولتى و خصوصى چون وزارت نفت، سازمان صنايع دفاعى، سازمان عمران كيش، شركت ايميدرو، سازمان ملى جوانان، شبكه ملى شركتهاى نانو، پيام نور، شركت سابكو، جهاد خودكفايى صدا و سيما و سروش رسانه در روزهاى برگزارى جشنواره حضور دارند و مخاطبان در خصوص فروش طرحهاى خود به طور مستقيم با آنها مذاكره مى كنند.

دبير جشنواره شيخ بهايى از اهداى جايزه ويژه به طرحهاي ابتكاري خبر داد و گفت : در جشنواره مذكور به طور ويژه از فن آفرينان در زمينه هاى نانو، صنعت نفت، معدن و صنايع معدنى، صنايع دفاعى، فناورى اطلاعات و ارتباطات و قطعه سازان خودرو تقدير مى شود.

وى همچنين به اختصاص سهميه طرحهاى استاني اشاره كرد و توضيح داد : چون حجم طرحهاى ارسالي زياد است با مكاتباتى كه با اتاقهاى بازرگانى، صنايع و معادن و پاركهاى علم و فناورى استانها شده مقرر شده است بهترين ايده و طرح استانها از اين حوزه ها به جشنواره معرفى و پس از داورى مورد تشويق قرار گيرند.

عليمرادى به برگزارى بورس ايدها اشاره كرد و به مهر گفت : در بخش غير مسابقه ضمن برگزارى نمايشگاهى از دستاوردهاى فن آفرينان، بازار بورس ايده نيز برگزار مى شود و ايده هاى ارسالى مى توانند در اين بازار شركت كنند.

دبير جشنواره زمان ارسال طرحهاى طراحان ايده و سرمايه گذاران را 30 دى و فن آفرينان را 30 آذر ماه ذكر كرد و افزود :  در صورتى كه هر يك از اين گروهها موفق به ارسال طرحهاى خود نشوند، مى توانند در مهلت اختصاص داده شده طرح هاى خود را به هر يك از گروهها كه توام با جريمه است، ارسال كنند.