مرکز رشد شريف صفحه نخست

استادياران نخبه و جوان اعتبار ويژه پژوهشى دريافت مى‌كنند

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور در ادامه طرح شناسايى و حمايت از نخبگان جوان از اختصاص اعتبار ويژه پژوهشى به استادياران نخبه جوان دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشى كشور خبر داد.

به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از روابط عمومى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، صادق واعظ زاده با اعلام اين خبر گفت: پس از اعطاى جوايز علمى به نخبگان جوان به موجب ماده واحده‌اى اعتبار ويژه پژوهشى بنيادملى نخبگان به استادياران دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشى كشور تعلق مى‌گيرد.
وى افزود: بهره‌مندان از اين تسهيلات استادياران نخبه جوانى هستند كه با سن كمتر از چهل سال، بيش از سه سال از دريافت درجه دكتراى آنان در داخل يا خارج كشور و شروع به كار آنان در اين مؤسسات سپرى نشده باشد.
وى گفت:‌داوطلبان بايد قبلا واجد شرايط نخبگى بوده و يا در حين اين مدت شرايط نخبگى اعلام شده از سوى بنياد ملى نخبگان را احراز كرده باشند.
رئيس بنياد ملى نخبگان تصريح كرد: اين اعتبار پژوهشى ويژه به نام «اعتبار پژوهشى بنياد ملى نخبگان ويژه پژوهشگران جوان» و به منظور پيشبرد و ارتقاى پژوهش‌هاى اساتيد نخبه و جوان در رشته‌هاى تخصصى مربوطه اعطا مى شود تا با استفاده از آن در سال هاى اوليه اشتغال در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها شروع پر شتاب و پرثمرى را در امر پژوهش تجربه كند.
واعظ زاده با اشاره به اينكه به موجب يكى از تبصره هاى اين ماده واحده مبلغ اين اعتبار باتوجه به تعداد مشمولان و بودجه بنياد ملى نخبگان همه ساله از سوى بنياد تعيين مى‌شود اضافه كرد: ضوابط اجرايى پرداخت و هزينه كرد اين اعتبار ويژه مطابق با ضوابط مربوط به اعتبار پژوهشى در دانشگاه‌ها يا مؤسسات پژوهشى محل خدمت دريافت كنندگان اعتبار مى باشد و در صورتى كه مؤسسه متبوع آنان برنامه و ضوابطى براى اعطاى اعتبار پژوهشى نداشته باشد اين اعتبار در چارچوب ضوابط صندوق حمايت از پژوهشگران كشور صرف انجام پژوهش هايى مى شود كه استادياران مشمول تعريف مى‌كنند.
گفتنى است: اين ماده واحده در آخرين جلسه كميسيون دائمى هيئت امناى بنيادملى نخبگان به تصويب رسيده و براى اجرا ابلاغ شده است.