مرکز رشد شريف صفحه نخست

همايش «آينده ‌پژوهى ايران 1400» در دانشگاه تهران برگزار مى شود

همايش «آينده ‌پژوهى ايران 1400»، پنجم و ششم آذرماه جارى در دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار مى شود.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، مؤسسه تحقيقات و توسعه‌علوم انسانى با مشاركت دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، فرهنگستان علوم جمهورى اسلامى، پژوهشكده مطالعات فرهنگى و اجتماعى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، مؤسسه مطالعات بين‌المللى انرژى و دفتر مطالعات سياسى و بين‌المللى وزارت امور خارجه همايش آينده‌پژوهى ايران 1400 را روزهاى دوشنبه و سه‌شنبه 5 و 6 آذرماه سال 86 در تالار شيخ مرتضى انصارى دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران برگزار مى‌كند.

محورهاى همايش آينده‌پژوهى ايران 1400 شامل تمهيدات نظرى، ايران 1400 در سپهر انديشگى ـ معرفتى، ايران 1400 در سپهر اجتماعى، فرهنگى: چالش‌ها، فرصت‌ها و تدبيرها، ايران 1400 در سپهر سياسى (داخلى ـ خارجى) و ايران 1400 در سپهر اقتصادى است