مرکز رشد شريف صفحه نخست

شتاب كار تدوين نقشه جامع علمى هر روز بيشتر مى‌شود

به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از روابط عمومى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، صادق واعظ ‌زاده در خصوص اقدامات انجام شده در زمينه تدوين نقشه جامع علمى كشور خاطرنشان ساخت: به دنبال ابلاغ مقام معظم رهبرى؛ شوراى عالى انقلاب فرهنگى ساز و كارهايى را تعيين نمود كه يكى از آن تشكيل شوراى تخصصى نقشه جامع علمى متشكل از 10 نفر از اعضاى اين شورا است كه از چهار ماه قبل با برنامه و راهبرد مشخص در حال فعاليت است.
رئيس شوراى تخصصى تدوين نقشه جامع علمى كشور در تشريح برنامه‌هاى كارى اين شورا گفت: كار بر روى نقشه‌ جامع علمى در سه سطح در جريان است. در سطح يك كه سطحى پژوهشى است كارهايى كه از گذشته در دانشگاه‌ها، وزارت علوم و برخى مراكز پژوهشى تعريف و آغاز شده است.
وى در خصوص سطح دوم برنامه‌ كارى تدوين نقشه جامع علمى گفت: در اين سطح كه يك سطح برنامه‌ريزى است از همه دستاوردهاى مربوط به تدوين نقشه اعم از اسناد، پژوهش‌ها، ديدگاه‌هاى صاحبنظران و اعضاى شوراى تخصصى استفاده مى‌شود تا ابعاد مختلف نقشه تهيه و تدوين گردد.
واعظ زاده با اشاره به اينكه سطح سوم، سطح عملياتى و كوتاه مدت است، افزود: در اين سطح نگارش و تدوين نقشه در شوراى تخصصى با استفاده از مجموع اسناد موجود و مطالبات انجام شده در حال اجراست و در نظر است در كوتاه‌ترين زمان ممكن يك پيش‌نويس اوليه آماده شود.
وى اضافه كرد: اين مراحل بدين جهت برنامه‌ريزى شده تا ما هرچه زودتر به يك نسخه‌ اوليه از نقشه‌ جامع علمى كشور دست پيدا كنيم و با بررسى و نقد صاحبنظران به نسخه مصوب برسيم.
معاون علم و فناورى رياست جمهورى با تاكيد بر اينكه در اين فرآيند تاخيرى نسبت به برنامه وجود ندارد تصريح كرد: شتاب كار تدوين نقشه جامع علمى هر روز بيشتر مى‌شود و در حال حاضر طى فراخوانى از ده‌ها نفر دانشمندان و برنامه‌ريزان علم و فناورى از دستگاه‌هاى مختلف كشور و متخصصان و برنامه‌ريزان برجسته دعوت شده است تا اين كار بزرگ، با سرعت و دقت هر چه تمام به پيش رود.
رئيس شوراى تخصصى تدوين نقشه جامع عملى كشور در خصوص ضرورت‌هاى تدوين اين سند گفت: مهمترين ضرورت تدوين نقشه افزايش شتاب حركت و ارتقاى بهره‌ورى از امكانات است تا در كوتاه‌ترين زمان، به هدف‌هاى علمى دست پيدا كنيم.
معاون علمى و فناورى رئيس جمهور در خصوص قابليت‌هاى اجرايى و نگاه واقع‌گرايانه اين نقشه به وضع موجود گفت: قطعا با ملاحظه‌ محدوديت‌ها، امكانات و واقعيت‌هاى قابل اجراى جامعه، نقشه‌اى تدوين خواهد شد كه كاملا اجرايى و عملياتى باشد و تهيه چنين نقشه‌اى آغاز راه است و پس از آن كار اصلى كه اجراى نقشه است شروع خواهد شد.
وى افزود: متاسفانه در گذشته در برخى از زمينه‌ها تجربه خوبى در اجراى سند‌هاى مهم كشور نداشته‌ايم، از اين رو تاكيد زيادى بر الزامات اجرايى نقشه است تا نقشه بر روى كاغذ نماند.
معاون علمى و فناورى رئيس جمهور از ثمرات عمده اجرايى شدن نقشه جامع علمى را در دو بخش تعيين اولويت‌ها براى گسترش رشته‌هاى علمى در دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشى و تعيين اولويت‌ها در رشد بخش‌هاى فناورى عنوان و اضافه كرد: در بخش تعيين اولويت فناورى‌ها در كشور به خصوص فناورى‌هايى كه دولت بايد به صورت پرحجم از آن‌ها حمايت كند مثل زيست‌‌فناورى، نانو، هوافضا و امثال آن را بايد مشخص كنيم. منابع ما بايد به صورت پرحجم در اين بخش‌ها تخصيص يابد تا زودتر به بهره‌بردارى لازم برسيم.
واعظ زاده افزود: بخش ديگر از نتايج اجرايى شدن نقشه جامع معين شدن ماموريت‌هاى بنگاه‌هاى علم و فناورى است.
وى تصريح كرد: هدف گذارى حركت علمى كشور و تعيين شاخص‌هاى پيشرفت علمى جمهورى اسلامى از محاسن تدوين و اجراى نقشه جامع است. با توجه به چشم‌انداز بيست ساله هدف‌ها، شاخص‌ها و اولويت‌ها در هر بخش علمى در اين سند به صورت مشخص تعيين و تبيين مى‌شود.
رئيس شوراى تخصصى تدوين نقشه جامع علمى كشور در ادامه با اشاره به اينكه نگاه شورا در تهيه نقشه واگذارى ماموريت‌ به دستگاه‌هاى علمى و اجرايى است گفت: از ورود به جزئيات هر بخش خوددارى مى‌‌شود.
وى افزود: سند نبايد بيش از حد حجيم باشد. بايد رئوس حركت علمى كشور و اصول فعاليت‌هاى كلان به دقت مشخص شود و جزئيات هر بخش به بدنه برنامه‌ريزى و اجرايى بنگاه‌هاى علمى واگذار شود تا در قالب ماموريت خود برنامه‌ى اجرايى ارايه كند.
عضو شوراى عالى انقلاب فرهنگى پايه اصلى تدوين نقشه جامع علمى كشور را مبتنى بر مبانى نظرى و ارزشى اسلامى عنوان نمود كه به سفارش شوراى تخصصى در يكى از پژوهشگاه‌هاى كشور در مراحل پايانى تهيه و تدوين است و نسخه‌ اوليه آن در هفته‌هاى آتى به شورا ارايه خواهد شد.