مرکز رشد شريف صفحه نخست

اولين هم انديشى موضوع شناسى فقهى و حقوقى در بيوتكنولوژى برگزار شد

اولين هم انديشى موضوع شناسى فقهى و حقوقى در بيوتكنولوژى روز گذشته در دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزارى مهر، در اين مراسم آيت الله استادى مراجعه متخصصين به حوزه علميه براى پاسخ سئوالهاى خود را نشانه تدين دانست و گفت: فقها بايد پاسخگوى تمامى مسايل مطروحه باشند اما ابتدا متخصصين بايد موضوع را مشخص كنند. بايد واقعيات را در اختيار فقيه قرار دهيم در صورتى كه اين امر انجام نشود، خلاف ديانت عمل شده است.

وى اظهار داشت: افرادى كه به موضوع تخصص دارند بايد وارد شوند و افرادى كه به آن اهليت نرسيده اند اگر بى جهت اظهار نظر كنند با تدين هماهنگ نيست و نبايد وارد مسئله شوند.

حجت الاسلام احمد مبلغى - رئيس پژوهشگاه علم و فرهنگ اسلامي در مراسم، از متخصصين بيوتكنولوژى خواست اطلاعات موجود را در قالبهاى موضوع شناسى فقهى به فقها ارائه دهند زيرا با توجه به حجم زياد معلومات، ممكن است اطلاعات غيرضرورى در صدر قرار گيرد و كار موضوع شناسى به خطر افتد.

دكتر محمد على ملبوبى - رئيس انجمن بيوتكنولوژى نيز در اين هم انديشى با ارائه مطالبى در زمينه تاريخچه بيوتكنولوژى كه اولين كاربرد موفق آن در توليد نوعى انسولين بود گفت: همزمان با دستيابى به اين فناوري دو طيف مخالف و موافق نيز به وجود آمدند و مخالفين اين علم در ايران مطالبى را عنوان كردند كه محققين بيوتكنولوژى آن را مضحك مى دانند.

وى با ذكر مثالى افزود: در نامه اى كه يكى از مخالفين به رياست جمهورى وقت ارائه كرد، عنوان شده بود در اين علم با انتقال ژن صفات درنده خويى كوسه ها و صفات رذيله خوكها را به انسان منتقل مى كنند.

دكتر تولايى نايب رئيس انجمن بيوتكنولوژى نيز در ادامه اين نشست اظهار داشت: متأسفانه گاهى در برخى دستگاههاى اجرايى با يك جمله كه ممكن است در علوم بيوتكنولوژى احتمال خطر وجود داشته باشد، حوزه عظيمى از علم و فناورى در كشور به تعطيلى كشيده مى شود.

وى با اشاره به اهميت بيوتكنولوژى در عرصه هاى پزشكى، دفاعى، كشاورزى، زيست محيطي اضافه كرد: تلاشهاى پژوهشگران بيوتكنولوژى در سالهاى اخير توليدات زيست فناورى را نظير داروهاى آيمود ( مهار كننده ايدز) و برنج تراريخته را براى كشور به ارمغان آورده است