مرکز رشد شريف صفحه نخست

برخوردارى«موسسات نخبه‌پرور» از اعتبارات ويژه

معاون پژوهشى بنياد ملى نخبگان اعلام كرد: موسساتى كه محققان آنها در جشنواره‌هاى علمى كشورى رتبه‌هاى برتر را كسب كنند به عنوان موسسات نخبه‌پرور از بودجه و تسهيلات ويژه‌ بنياد بهره‌مند مى‌شوند.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر فخرايى كه صبح امروز در مراسم تجليل از برگزيدگان سيزدهمين جشنواره تحقيقاتى علوم پزشكى رازى سخن مى‌گفت در تبيين رئوس برنامه‌هاى حمايتى و تشويقى بنياد براى حمايت از نخبگان از جمله برگزيدگان جشنواره‌هاى علمى گفت:

يكى از اين برنامه‌ها، حمايت‌هاى برنامه‌يى از موسسات نخبه‌پرور است كه در قالب تخصيص اعتبارات ويژه براى برنامه‌ريزى علمى و تسهيلات رفاهى در اختيار آنها قرار مى‌گيرد.

وى پشتيبانى فردى از استعدادهاى برتر را از ديگر محورهاى حمايتى بنياد خواند و اظهار داشت: استادياران جوان برگزيده كه در سه سال اول فارغ‌التحصيلى هستند از جمله دريافت‌كنندگان اعتبار ويژه بنياد هستند. دانشجويان نخبه دوره دكترى نيز از مقررى‌هاى مستمر مالى، سفر حج، پشتيبانى از طرح‌هاى پژوهشى، شركت در همايش‌هاى خارجى و داخلى و فرصت‌هاى مطالعاتى و تسهيلات خروج بدون وثيقه از كشور برخوردار مى‌شوند كه علاوه بر اين تسهيلاتى نيز براى دانشجويان كارشناسى ارشد و كارشناسى در نظر گرفته شده است.

فخرايى يكى ديگر از برنامه‌هاى حمايتى بنياد ملى نخبگان را كه در هيات امناى بنياد تصويب شده شناسايى و تشويق اساتيد برگزيده كشور عنوان و خاطرنشان كرد: اين تسهيلات شامل اعتبار پژوهشى براى پيشبرد تحقيقات و همچنين جوايز فردى و معرفى براى دريافت نشانهاى دولتى است.

به گزارش ايسنا معاون پژوهشى بنياد ملى نخبگان خاطر نشان كرد: از ديگر تسهيلات در نظر گرفته شده براى نخبگان جوان امكان انجام خدمت سربازى حين انجام تحقيقات تحصيلات تكميلى است كه در اين راستا دانشجويان نخبه پروژه اى را كه مى‌تواند موضوع پايان نامه آنها باشد، به ستاد كل نيروهاى مسلح ارائه مى‌كنند و به عنوان خدمت سربازى خود آن را اجرا مى‌كنند.