مرکز رشد شريف صفحه نخست

همايش علوم و فناورى مواد فعال سطحى و صنايع شوينده برگزار مى شود

همايش علوم و فناورى مواد فعال سطحى و صنايع شوينده (Surfactant & Detergent Technology Conference) با همكارى دانشگاه صنعتى شريف و واحدهاى تحقيقات صنايع شوينده در تاريخ سوم و چهارم بهمن ماه سال 1386 در دانشگاه صنعتى شريف برگزار خواهد شد. اين همايش با هدف توسعه تحقيقات در زمينه تكنولوژى و كاربرد اين مواد و ايجاد زمينه تعامل بين محققين و كارشناسان دانشگاه و صنايع مربوطه برگزار ميگردد. از كليه محققين و اساتيد محترم دانشگاه ها، متخصصين، صنعتگران و دانشجويان دعوت مينمايند كه با ارائه نتايج تحقيقات اخير خود، برگزارى كارگاه هاى تخصصى و يا برپايى غرفه هايى در نمايشگاه در اين همايش شركت فرمايند.

 جهت دريافت اطلاعات بيشتر به آدرسwww.sdtc.ir مراجعه نماييد.