مرکز رشد شريف صفحه نخست

تمديد تفاهم‌نامه دانشگاه شريف با بانك ملت در ارتباط با نخبگان

به اطلاع دانشجويان و اساتيد محترم مى‌رساند تفاهم‌نامه منعقده فى‌مابين دانشگاه صنعتى شريف و بانك ملت در ارتباط با مركز توسعه كارآفرينى نخبگان شريف تمديد شد.

علاقمندان و صاحبان ايده‌اى تجارى جهت آشنايى با نحوه اخذ تسهيلات با مركز كارآفرينى دانشگاه صنعتى شريف به شماه تلفن ۶۶۱۶۴۷۷۳ و ۶۶۱۶۴۷۷۴ تماس حاصل فرمايند.