مرکز رشد شريف صفحه نخست

بودجه پژوهشى 87 دولت براى تكميل چرخه نوآورى ملى است

به گزارش خبرنگار فارس، در نشست رؤساى دانشگاه‌هاى تهران با معاون علمى و فناورى رئيس‌جمهور، سياست‌ها، برنامه‌ها و بودجه پيشنهادى دولت براى علم، فناورى و پژوهش در سال 87 تشريح و بررسى شد.
صادق واعظ‌ زاده با اشاره به نيروى انسانى برجسته و پراستعداد كشور و تلاش‌هاى بسيار خوبى كه در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشى و فناورى انجام مى‌شود، گفت: عدم تكميل چرخه نوآورى ملى و نابسامانى نظام علم و فناورى كشور يكى از اساسى‌ترين مشكلات كشور است و هدف برنامه جديد پژوهشى دولت، كمك به مراكز علمى و پژوهشى براى رفع اين مشكلات است.

وى گفت: توليد علم، توليد و كسب فناورى و تجارى سازى علم و فناورى براى تأمين رفاه و سعادت مردم‌ از حلقه‌هاى اصلى چرخه نوآورى ملى هستند كه در لايحه بودجه سال 87 در تعامل و هماهنگى متقابل، برنامه‌ريزى و برآورد اعتبار شده‌اند.

واعظ‌زاده در ارتباط با حلقه توليد علم گفت: ضرورت آغاز و شكوفايى نهضت توليد علم مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامى قرار گرفته، كه دولت براى نخستين بار كمك به اين نهضت علمى را در قالب چهار برنامه اجرايى در لايحه بودجه پيشنهاد كرده است.
وى در تشريح برنامه هاى كمك به نهضت علمى اظهار داشت: اين برنامه‌ها شامل كمك به نهضت توليد علم در علوم پايه، علوم كاربردى، علوم انسانى و معارف اسلامى و هنر و نيز علوم بين رشته‌اى و نوظهور است. طى اين چهاربرنامه منابع مالى علاوه بر بودجه‌هاى جارى به صورت هدفمند در اختيار دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراكز علمى كشور قرار مى‌گيرد تا صرف نوآورى و گسترش مرزهاى دانش از طريق توسعه و ارتقاى تحقيقات دانشمندان و پژوهشگران شود.
معاون علمى و فناورى رئيس‌جمهور افزود: براى توليد وكسب فناورى ده برنامه در لايحه بودجه به مجلس پيشنهاد شده است.

وى در خصوص فناورى‌هاى حائز اولويت خاطرنشان كرد: براى اين منظور اولويت‌هاى فناورى كشور در 8 برنامه شامل توسعه و تقويت فناورى‌هاى اطلاعات و ارتباطات، علوم زيستى، نانو، هوا ـ فضا، سلول‌هاى بنيادى، گياهان دارويى و طب ايرانى، ميكروالكترونيك و انرژى‌هاى نو تدوين و منابع لازم براى آن‌ها در نظر گرفته شده است كه در صورت تصويب مجلس، اجراى آن از ابتداى سال آينده در مراكز پژوهشى و فناورى كشور آغاز مى‌شود.

وى گفت: علاوه بر برنامه توليد و كسب فناورى، برنامه همكارى‌هاى فيما بين دانشگاه و صنعت نيز براى كمك به توليد و بهره‌بردارى از فناورى‌هاى مورد نياز در لايحه ديده شده است. كه در قالب اين برنامه‌ها، همكارى‌هاى پژوهشى، صنعتى، آموزشى و غيره ميان دانشگاه‌ها، دولت و صنعت گسترش خواهد يافت.
معاون علمى و فناورى رئيس‌جمهور برنامه مهم ديگر اين معاونت در سال آينده را اجراى طرح‌هاى كلان فناورى ملى عنوان و گفت: اين برنامه اختصاص به طرح‌هاى بزرگى دارد كه با كمك مراكز مختلف كشور و با الهام گرفتن از تلاش‌ها و دستاوردهاى غرور آفرين كشور به اجرا در خواهد آمد. برنامه‌ريزى عملياتى و اجراى اين طرح‌ها نيز در مراكز دانشگاهى و پژوهشى و صنعتى كشور خواهد بود و راهبرى و نظارت آن برعهده معاونت علمى و فناورى است.

واعظ زاده در خصوص كمك به تجارى‌سازى دستاوردهاى علمى و فناورى كشور از برنامه خاصى تحت عنوان «توسعه فن آفرينى و كمك به شركت‌هاى دانش بنيان» در لايحه پيشنهادى دولت نام برد و تصريح كرد: هدف اين برنامه عرضه دستاوردهاى علم و فناورى ‌به بازار به منظور قرار گرفتن در خدمت جامعه و تكميل حلقه نهايى چرخه نوآورى است.
وى افزود: پس ازتصويب‌ بودجه توسط مجلس شوراى اسلامى‌، با تائيد معاونت علمى و فناروى منابع لازم براى اجراى برنامه‌هاى توليد علم، توسعه و كسب فناورى و تجارى سازى در اختيار مراكز علمى و پژوهشى و فناورى كشور قرار مى‌گيرد،تا تحت يك نظارت كلى و جامع براى تكميل چرخه نوآورى در كشور هزينه شود.
وى ساماندهى و هماهنگى نظام علمى و فناورى كشور را هدف ديگر بودجه پژوهشى دولت در سال 87 دانست و اضافه كرد: براى اين منظور در صورت تصويب مجلس دو كار انجام خواهد شد. اول هماهنگى لازم در مأموريت‌ها و برنامه‌هاى پژوهشى دستگاه‌هاى اجرايى است كه براى تسهيل اين امر بودجه پژوهشى هر يك از دستگاه‌هاى اجرايى به طور مجزا در لايحه بودجه درج شده است و هزينه آن در چارچوب تعامل و هماهنگى بين اين مراكز و با نظارت و مباشرت كلى معاونت علمى و فناورى صورت خواهد پذيرفت. كار دوم اين است كه علاوه بر منابع اختصاص يافته به هر يك از دستگاه‌ها، حداقل برابر بودجه سال86 يا بيش‌تر از آن، بودجه ديگرى براى تقويت فعاليت‌هاى مؤسسات پژوهشى وابسته به دستگاه‌هاى اجرايى كه در سال‌هاى گذشته عملكرد برجسته‌اى داشته‌اند، اختصاص خواهد يافت.

به گفته معاون علمى و فناورى رئيس‌جمهور با استفاده از ساز و كار برنامه‌اى بودجه 87، اين معاونت سعى خواهد كرد تعامل و همكارى بين مراكز دانشگاهى و مؤسسات پژوهشى دستگاه‌هاى اجرايى از يك طرف و بين تحقيقات علمى و نيازها و مشكلات و اولويت‌هاى كشور از سوى ديگر برقرار شود و نظام علم و فناورى ملى شكل گيرد.
واعظ زاده تدوين اصول و چارچوب برنامه‌‌ مندرج در لايحه بودجه را نتيجه‌ تلاش شش ماهه معاونت علمى و فناورى و مشورت و مباشرت با بسيارى از مديران و محققان و صاحب‌نظران دانست و اظهار داشت: مقدمات تهيه برنامه‌هاى تفصيلى آماده شده و به محض تصويب بودجه باكمك مراكز و مؤسسات دانشگاهى تهيه خواهد شد، به طورى كه از ابتداى سال آتى اجراى آن‌ها آغاز شود.
وى گفت: انتظار مى‌رود با تصويب مجلس، در سال آتى گام موثرى در پيشبرد امر تكميل چرخه نوآورى ملى و ساماندهى نظام علم و فناروى كشور برداشته شود .
واعظ زاده در پايان خاطرنشان ساخت‌: بودجه پژوهشى سال 1387 به عنوان مقدمه اجراى نقشه جامع علمى كشور كه در دست تهيه است، تدوين شده و آنچه از روح كلى و مبانى و هدف‌ها و شاخص‌هاى نقشه تاكنون مشخص شده در لايحه بودجه لحاظ شده است.