مرکز رشد شريف صفحه نخست

صندوق توسعه فناورى‌هاى نوين راه‌‌اندازى مى‌شود

به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از روابط عمومى پارك فناورى پرديس، صندوق توسعه فناورى نوين با همكارى تعدادى از واحدهاى فناور پارك و با هدف ايجاد يك ساختار تامين مالى به منظر پوشش و حذف نقاط ضعف بنگاه‌ها و حمايت از استقرار زيرساخت‌هاى لازم براى سرمايه‌گذارى در حوزه فناورى‌هاى نوين و در راستاى سازماندهى و حمايت از طرح‌هاى ارجاعى تاسيس شد.

كمك به تسريع در روند تجارى سازى ايده‌ها و دستاوردهاى پژوهشى بنگاه‌ها، ارائه منابع مالى براى اجراى طرح‌هاى توسعه محصولات جديد با شرايط آسان و ارائه مشاوره‌هاى مالى، ادارى، حقوقى، مديريتى، بازاريابى، طراحى، فناورى، برنامه‌ريزى راهبردى و بازرگانى از مزاياى اين صندوق به شمار مى‌رود.

شايان ذكر است پارك فناورى پرديس به عنوان كانون توسعه فناورى‌هاى پيشرفته، در حال حاضر 70 شركت دانش بنيان با توان فنى و مهندسى بالا را به عضويت در آورده است و در راستاى سند چشم‌انداز توسعه كشور، به قطب فناورى منطقه تبديل خواهد شد
.