مرکز رشد شريف صفحه نخست

فراخوان پذيرش واحدهاى فناور در مركز رشد فناوريهاى پيشرفته شريف

فراخوان پذيرش واحدهاى فناور براى نيمه اول سال 1387

 

زمان ثبت نام : از تاريخ 13/11/86  تا  13/12/86

محل ثيت نام :‌ مركز رشد فناوريهاى پيشرفته شريف(ساختمان شماره 1)

نشانى: تهران - خيابان آزادى - بلوار شهيد اكبرى - خيابان

شهيد قاسمى (ضلع شمالى دانشگاه صنعتى شريف)- پلاك 73- طبقه دوم

تلفكس: 66064605 - 66012898

جهت دريافت اطلاعات بيشتر اينجا را كليك نماييد.