مرکز رشد شريف صفحه نخست

معاون علمى رياست جمهورى : تقسيم‌بندى جديد علوم از سوى معاونت علمى

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى با اشاره به عدم پاسخگويى علوم قديمى در ايجاد تعادل، از ارائه تقسيم‌بندى جديدى براى علوم خبر داد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر صادق واعظ زاده در نشست مشترك روساى پژوهشگاه‌ها و پارك‌هاى علم و فن‌آورى، اظهار كرد: اگر چه توليد علم در كشور به لحاظ ساختار ويژه نظام علم و فن‌آورى، عمدتا در دانشگاه‌ها محقق ‌شده و مديران ارشد پژوهشگاه‌ها و پارك‌هاى علم و فن‌آورى متولى فناورى و تا حدى عهده‌دار تجارى‌سازى علم و فن‌آورى هستند، اما از آنجايى كه يكى از اهداف نظام، تكميل چرخه نوآوريست، خوشبختانه نهضت توليد علم به همت پژوهشگران و محققان به راه افتاده است.

وى افزود: دستاوردهاى علمى كشور نيز در شرايطى حاصل شده كه گاه با نقدهاى شديد همچون عدم كفايت اعتبارات، نبود هماهنگى و عدم وجود سياست‌گذارى همراه بوده است، اما با توجه به مشكلات موجود بايد در جهت برطرف كردن آنها گام برداريم.

وى خاطرنشان كرد: ماهيت نهضت توليد علم با رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در كشور شكل گرفته و چند ماهى است كه آغاز شده است و در دستگاه‌هاى دولتى و بنگاه‌هاى علمى نيز نام و نشان دارد، اين جهش علمى بايد ازپايين‌ترين سطوح آموزشى تا عاليترين مراحل پژوهشى را در بر گيرد.

وى در ادامه گفت: دانشمندان، پژوهشگران و مسولان وظيفه دارند، بستر اين نهضت را در همه زمينه‌ها و رشته‌ها به صورت مشاركت جويانه فراهم كنند و با كنار زدن موانع، هماهنگى‌هاى لازم را ايجاد كرده و خدمتگزار اين نهضت باشند، بدون آنكه بخواهند اين نهضت را در قالب بخش دولتى منحصر كنند؛ زيرا بخش خصوصى مى‌تواند نقش مهمى در اين زمينه ايفا كند و آفت اين نهضت عدم ورود بخش خصوصى در آن است.

واعظ زاده افزود: نهضت توليد علم بايد به عنوان بخشى از چرخه نوآورى تلقى و در عمل نيز اجرا شود چرا كه انتقادات برخى دوستان از افزايش توليدات بين‌المللى در كشور به اين بحث بر مى‌گردد. توليد علم امرى ضروريست و ما گامهاى ابتدايى را در مسير آن برداشته‌ايم، توجه به اين مهم در جهت بسترسازى حمايت از پيشرفت اين نهضت ضرورت دارد.

وى گفت: يكى از مسائلى كه مى‌تواند به توليد علم كمك كند، مسئله‌يابى است و با كسب اطلاعات از موضوعاتى كه در عمل داراى نقصان و كمبود هستند، مى‌توان علم را توليد كرد.

وى اذعان كرد: اجراى پژوهش‌ها بايد عمدتا در پژوهشگاه‌ها و دانشگاهها صورت گيرد، اما بايد همكارى ساير بخشها و دستگاه‌هاى اجرايى كشور نيز در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد كه اين همكارى‌ها كم و بيش وجود دارد ولى كفايت نمى‌كند.

وى با اشاره به ضرورت ايجاد تعادل و توازن‌هاى رشته‌اى با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبرى اظهار كرد: اگر جريان امور را به همين منوال رها كنيم، با وجود افزايش توليدات علمى، مشخص نيست كه توازن و تعادل رشته‌اى ايجاد شود، زيرا عوامل مختلفى در اين زمينه موثر خواهد بود و هدايت خود به خود اين مسئله را نامتوازن‌تر مى‌كند.

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى يادآور شد: دستاوردهاى علمى به صورت دقيق و كمى بيان شده و اين از نكات مهم در تدوين نقشه است كه برنامه‌ريزى با تقسيم‌بندى قديمى علوم رياضى، علوم فنى، علوم پايه، كشاورزى، معارف اسلامى و هنر كه سه دهه از عمر آن مى‌گذرد، در حال حاضر پاسخگو نبوده و در ايجاد تعادل موثر نيست و با تغيير اين تقسيم‌بندى در معاونت، آن را در سه بخش به صورت علوم پايه، علوم كاربردى و علوم و معارف اسلامى و هنر ارائه كرده‌ايم تا تعادل و توازن لازم ايجاد شود.

در گروه چهارم نيز علوم بين رشته‌اى و نوظهور هستند كه در فضاى بين اين سه بخش قرار مى‌گيرند.

وى خاطرنشان كرد: دولت بايد كمك كند كه اين چارچوب در اين چهار حوزه تقويت شود و با كمك مديران و صاحب نظران جزييات آن مورد بررسى قرار گيرد و تلاش شود تا هرگونه گامى در جهت تقويت نهضت توليد علم در چارچوب حفظ تعادل باشد. اين برنامه نيز در روزهاى پايانى سال در جلسه ديگرى برنامه‌ريزى مجدد شده و در اختيار مراكز قرار خواهد گرفت.

وى افزود: در موضوع توازن رشته‌اى، منابع محدود در اختيار مراكز پيشتاز به منظور ورود به عرصه رقابت‌هاى بين‌المللى قرار مى‌گرفت، در حاليكه مراكز پيشتاز بايد با همكارى مستمر و گسترده، مراكز مناطق محروم را فعال نمايند.

دكتر واعظ زاده تقويت و گسترش علم را براى برقرارى تعادل ضرورى دانست و گفت: اگر در طول ده سال گذشته ميزان انتشار يافته‌هاى علمى نزديك به 20 برابر شده است، بايد اين ميزان رشد حفظ شود. همچنين اميدواريم منابعى كه براى توليد علم گذاشته شده، تقويت كند.

وى تاكيد كرد: اعضاى هيات علمى در نظر داشته باشند كه توليد علم تنها به نويسندگى يك مقاله، پتنت و يا ارجاعات آن نيست، بلكه رهبرى آنها نيز مهم است.

وى با اشاره به عدم تمركز در توزيع منابع سال آينده دولت اذعان كرد: موضوع برنامه‌ريزى كلان پژوهش‌ها، توليد علم و تجارى‌سازى به صورت جدى در منابع خاص بودجه سال آينده ديده شده است تا بتوان بخش زيادى از بودجه را به سمت كاربردهاى علم و فناورى هدايت كرد و تقاضا را براى علم و فناورى افزايش داد.