مرکز رشد شريف صفحه نخست

قانونى براى حمايت از پژوهش و فناورى نداريم

مدير پاركها و مراكز رشد شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان گفت: با گذشت 3 سال از برنامه چهارم توسعه هنوز آيين نامه و يا قانونى در جهت حمايت از ايده هاى پژوهشى تدوين نشده است.

حميد مهدوى در گفتگو با خبرگزارى مهر به نحوه حمايت از محققان و پژوهشگران پرداخت و ادامه داد: در قانون برنامه چهارم توسعه بر حمايتهاى دولتى از تجارى سازى طرحهاى پژوهشي تاكيد شده است. از آنجا كه اين حمايتها مى تواند موجب توسعه فناورى و جذب دانش آموختگان شود با گذشت 3 سال از برنامه تاكنون هيج اقدامى صورت نگرفته است.

مهدوى با تاكيد بر اينكه به غير از ماده 47 قانون برنامه چهارم هيچ قانون ديگري براى حمايت از فن آفرينان در كشور نداريم، گفت: در حالى كه در تركيه 10 سال پس از تشكيل مراكز رشد قوانين خاصى براى اين مراكز تدوين و اجرا شد در ايران در زمان مشابه قانون و آيين نامه هاى متناسب با مراكز رشد علم و فناوري تدوين نشده است.

وى به نقش وزارت علوم در زمينه توسعه فناورى در كشور اشاره كرد و اظهار داشت: در حالى كه تامين نيروهاى نخبه و حرفه اى نياز به سرمايه گذارى دارد متاسفانه نقش وزارت علوم در اين زمينه كمرنگ شده است.

مهدوى اضافه كرد : برگزارى جشنواره هايي مانند جشنواره فن آفرينى شيخ بهايى در صورتى كه با حضور و حمايت ارگانها و مسئولان ذيربط برگزار شود مى تواند گام موثرى در جهت معرفى طرحها و ايده ها، تجارى سازى و حمايت از ايده ها باشد.

وى به كمبود بودجه اشاره كرد و به مهر گفت : شهركهاى علم و فناورى به عنوان عضوى از اعضاى وزارت علوم مانند فرزند ناتنى هستند. ما انتظار داريم كه مراكز رشد همانند مراكز دانشگاهى و اعضاى هيئت علمى مورد توجه قرار گيرند و ساختارها و آيين نامه هاى مورد نياز براى اين بخش به طور جدى دنبال شود.

مهدوى با بيان اينكه براى جذب دانش آموختگان و نخبگان به مراكز رشد بايد جاذبه ايجاد شود، افزود: پارك علم و فناورى توانسته براى اولين بار اين بستر را فراهم كند و به كمك ايرانيان مقيم خارج انبار هوشمند در اين پارك ايجاد كند.

مدير پارك ها و مراكز رشد واحدهاى فناورى اصفهان به فروش دانش فنى در اين پارك اشاره كرد و اظهار داشت: شركت پليمر آريا و ايده پردازان سيم پيچ از جمله شركتهايى بودند كه موفق به فروش دانش فنى به شركتهاى داخلى شدند. 

طبق گفته مدير پارك ها و مراكز رشد واحدهاى فناورى تاكنون 4 مورد دانش فنى در زمينه هاى الكترونيك، قدرت و صنايع شيميايى به فروش رسيده و 4 مورد ديگر در دست اجرا است.