مرکز رشد شريف صفحه نخست

مركز تجارى سازى فن‌آورى نانو راه‌اندازى شد

مركز تجارى‌سازى فن‌آورى نانو به منظور ايجاد بانك اطلاعاتى از پژوهش‌هاى موجود، شناسايى فن‌آوران و پتانسيل‌هاى موجود در كشور، جلوگيرى از موازى كارى و كمك به تجارى‌سازى پژوهش ‌هاى داراى پتانسيل اقدام به شناسنامه‌دار كردن يافته هاى پژوهشى نانوى كشور كرده است.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، مركز تجارى‌سازى فن‌آورى نانو به عنوان حلقه پيوند بين تحقيقات كاربردى، صنعت و بازار با توجه به اين ضرورت ايجاد شده كه در چرخه «تحقيق تا توليد» به يك «حلقه واسط» نياز مى‌باشد.

اين مركز در اولين گام به شناسنامه‌دار كردن يافته‌هاى پژوهشى اقدام كرده است.

مهمترين اهدافى كه مركز تجارى‌سازى از شناسنامه‌دار كردن پژوهش ‌ها دنبال مى‌شود، دور نشدن فعاليت هاى انجام شده در كشور از چرخه تداوم، ايجاد ارتباط مؤثر بين عرضه‌كنندگان پژوهش و متقاضيان،

تأمين منابع مالى به منظور توسعه پژوهش از طريق مؤسسات سرمايه‌گذارى، كمك به هم‌افزايى بين پژوهش‌هاى همسو، جلوگيرى از موازى‌كارى، كمك به تشخيص و حمايت فرصت هاى توسعه پژوهش در داخل كشور و ايجاد بانك اطلاعات از پژوهش هاى موجود عنوان شده است.

وظايف مركز تجارى‌سازى، ايجاد بانك اطلاعاتى پژوهش‌هاى فن‌آورى نانو، مشاوره به مخترعان، مبتكران و مراكز تحقيقاتى در حوزه مالكيت فكرى، مشاوره براى بازاريابى و روش‌هاى تجارى كردن تكنولوژى، مشاوره به سرمايه‌گذاران و واحدهاى توليدى و صنعتى براى استفاده از پژوهش ها، جست‌وجوى سرمايه‌گذار و يافتن شريك براى فن‌آورى‌هايى كه در مرحله ورود به بازار هستند، برگزارى نمايشگاه‌ها و نشست‌هايى به منظور معرفى جمعى دستاوردهاى پژوهشى به صورت عمومى يا تخصصى براى مخاطبينى از قبيل صاحبان صنايع، سرمايه‌گذاران ريسك‌پذير، كارآفرينان و بازرگانان، برگزارى كارگاه‌هاى آموزشى براى آشنايى مخاطبين با فرآيند تجارى‌سازى، كمك به نوشتن طرح كسب و كار، كمك‌هاى معنوى در جهت پيشبرد هرچه بهتر طرح‌ها، كمك به معرفى هرچه بهتر طرح‌ها به منظور ارائه در نمايشگاه‌ها و مراكز مختلف، معرفى فن‌آورى ها از طريق نشريات تخصصى، كمك به يافتن مشترى براى پژوهش ها و ساير اقداماتى است كه به تحقق و بهتر انجام شدن وظايف عنوان شده كمك مى‌كند.

به گزارش ايسنا، حوزه عمل گروه تجارى‌سازى بر حسب مخاطبان، دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتى، آزمايشگاه‌ها، مراكز طراحى و خدمات مهندسى، واحدهاى توليدى و صنعتى، محققان، مخترعان و كارآفرينان را در بر مى‌گيرد.

علاقه مندان مى توانند فرم مربوط را از اينجا و پس از تكميل و تاييد به نشانى تهران، ستارخان، خيابان شهيد حبيب الله، بلوار گلها، پلاك 15، ساختمان شماره 2 دفتر همكارى هاى فن‌آورى رياست جمهورى، كارگروه توسعه فن‌آورى و توليد، مركز تجارى سازى فن‌آورى نانو ارسال كنند.