مرکز رشد شريف صفحه نخست

تأييد قانون ثبت اختراعات طرح‌هاى صنعتى و علائم تجارى توسط شوراى نگهبان

 قانون ثبت اختراعات طرح‌هاى صنعتى و علائم تجارى كه چندى پيش در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده بود مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از روابط عمومى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، عليرضا ميرشريفى، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: بر اساس ماده 51 قانون ثبت اختراعات طرح‌هاى صنعتى و علائم تجارى، نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در سازمان جهانى مالكيت معنوى و اتحاديه‌هاى مربوط به كنوانسيون‌هاى مرتبط، برعهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.
وى با تأكيد بر مرجعيت ملى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در زمينه مالكيت معنوى افزود: اين سازمان نزديك به 50 سال است كه با الحاق به كنوانسيون پاريس در خصوص مالكيت صنعتى كه مبناى اصلى مقولات مالكيت معنوى و تشكيل سازمان جهانى مالكيت معنوى (WIPO ) است. حق عضويت پرداخت كرده و تاكنون نيز از سوى مراجع بين المللى به عنوان مرجع ملى مالكيت معنوى در جمهورى اسلامى ايران شناخته شده است كه اين پيشينه روشن و تاريخى با تصويب مجلس و تأييد شوراى نگهبان مورد تأكيد قرار گرفت و بدين ترتيب به ادعاهاى مطرح شده از سوى برخى از سازمان‌ها در خصوص ثبت اختراعات پاسخ داده شد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابراز اميدوارى كرد كه در دوره جديد تمام دستگاه‌هاى مرتبط با موضوعات مالكيت معنوى با مرجعيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بتوانند در جهت گسترش، توسعه و تعميق موضوعات مالكيت معنوى در كشور بيش از پيش همكارى و تلاش كنند.
چندى پيش نيز رئيس فدراسيون جهانى مخترعين و نمايشگاههاى بين المللى اختراعات ژنو با حضور در ايران و در جمع اصحاب رسانه‌ها، ضمن تجليل از حسينعلى اميرى معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ديپلم و نشان افتخار خود را به خاطر حمايت‌هاى مأثر از مخترعان به وى اهدا كردند.