مرکز رشد شريف صفحه نخست

حمايت يونسكو از فناوريهاى توليد شده در شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان

نماينده و مدير دفتر منطقه اى يونسكو در ايران از حمايت ويژه يونسكو از فناورى هاى توليد شده توسط واحدهاى فناورى مستقر در شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان در عرصه بين‌المللى خبر داد.

به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از روابط عمومى وزارت علوم، نماينده و مدير دفتر منطقه اى يونسكو در ايران از شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان بازديد كرد.

"چون لى‌هان" در اين بازديد يك روزه علاوه بر آشنايى با اصفهان و بازديد از ابنيه هاى تاريخى اين شهر در جريان اهداف، فعاليتها و برنامه ‌هاى شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان، پارك علم و فناورى شيخ بهايى و مراكز رشد واحدهاى فناورى شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان قرار گرفت. 

"هان" در اين بازديد خواستار انتقال دانش فناورى و تجربيات شهرك در ايجاد و مديريت مراكز رشد و پارك‌هاى علم و فناورى به كشورهاى همجوار شد و بر تداوم و ارتقاء همكارى‌هاى علمى و پژوهشى و فناورى شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان  با دفتر منطقه اى يونسكو در ايران تاكيد كرد.

مدير منطقه اى يونسكو در ايران در بخش ديگرى از سخنانش به حمايت اين سازمان از چهارمين جشنواره ملى فن ‌آفرينى شيخ بهايى اشاره كرد و گفت: يونسكو علاوه برعضويت در شوراى راهبرى اين جشنواره، از هيچ گونه حمايت معنوى و اعتبارى از جشنواره و برگزيدگان آن دريغ نمى كند.

"هان" به همراه رئيس شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان، معاون توسعه فناورى، سرپرست پارك علم و فناورى شيخ بهايى، سرپرست دفتر انتقال فناورى و مسوول امور بين ‌الملل شهرك از موسسات فناورى خصوصى مستقر در شهرك بازديد كرد.