مرکز رشد شريف صفحه نخست

نسخه اوليه نقشه جامع علمى كشور تا خرداد آماده مى‌شود

دبير شوراى تخصصى تهيه نقشه جامع علمى كشور گفت: نسخه اوليه نقشه جامع علمى كشور تا پايان ارديبهشت 87 آماده خواهد شد.

به گزارش خبرگزارى فارس، بابك نگاه‌دارى در نشست هم‌انديشى دولت و نخـبگان جوان با اعلام اين خبر افزود: نقشه جامع علمى كشور، مجموعه‌اى جامع، هماهنگ و پويا از اهداف، سياست‌ها، برنامه‌ها و الزامات برنامه‌ريزى تحول راهبردى علم و فناورى و نوآورى مبتنى بر ارزش‌هاى اسلامى- ايرانى و آينده‌نگر براى دستيابى به اهداف چشم‌انداز كشور است.
وى با اشاره به اينكه كار تهيه نقشه جامع علمى كشور از سال 86 به شوراى عالى انقلاب فرهنگى سپرده شد، گفت: اين شورا به طور هفتگى و منظم جلسات خود را برگزار كرد و گزارش اقدامات انجام شده در وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در خصوص تهيه نقشه جامع علمى كشور مورد مطالعه و بازنگرى قرار گرفت.
نگاه‌دارى ادامه داد: به پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى ماموريت داده شده تا با همكارى نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‌ها نسبت به تهيه مبانى نظرى و چارچوب مفهومى نقشه جامع علمى كشور در اسرع وقت اقدام كند.
وى با اشاره به بازخوانى بخش‌هاى مربوط به علم و فناورى سند چشم‌انداز بيست ساله نظام، تصريح كرد: الگوى تهيه و تدوين نقشه جامع علمى كشور كه در سه محور فرايند توسعه علم و فناورى، فعاليت‌هاى پشتيبان و كميته‌هاى تخصصى همراه با اجزاى زير مجموعه هر كدام طراحى شده بود با اصلاحاتى به تصويب شوراى تخصصى نقشه جامع علمى كشور رسيد تا مبناى عمل طراحى نقشه قرار گيرد.
دبير شوراى تخصصى تهيه نقشه جامع علمى كشور گفت: در فرايند تهيه و اجراى نقشه جامع علمى كشور ده كميته، علوم كاربردى، علوم انسانى، معارف اسلامى و هنر،‌ سلامت و علوم زيستى، علوم پايه، اولويت‌هاى ملى، علوم بين‌رشته‌اى، تدوين مبانى نظرى و ارزشى حاكم بر تدوين نقشه،‌كميته آموزش و پژوهش تشكيل شد.