مرکز رشد شريف صفحه نخست

تشكيل ستادهاى ويژه توسعه و ارتقاى فن‌آورى‌هاى راهبردى و اولويت دار

معاون علمى و فن‌آورى رييس جمهور از تشكيل ستادهاى ويژه توسعه و ارتقاى فن‌آورى‌هاى راهبردى در سال آينده خبر داد و گفت: با تشكيل اين ستادها توجه ويژه‌اى به گسترش و ارتقاى فن‌آورى‌هاى راهبردى و حائز اولويت كشور خواهد شد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر صادق واعظ زاده با تشريح سوابق اولويت‌گذارى فن‌آورى‌ها در كشور گفت: بر اساس بررسى‌هاى به عمل آمده طى دهه گذشته، مطالعات مستقلى از سوى فرهنگستان علوم، شوراى پژوهش‌هاى علمى سابق، وزارت فرهنگ و آموزش عالى سابق، سازمان مديريت و برنامه‌ريزى سابق و برخى مراكز ديگر با هدف تعيين اولويت‌هاى فن‌آورى كشور انجام و نتايج آن انتشار يافته بود.

وى افزود: در قانون برنامه چهارم توسعه نيز از شمارى از فن‌آورى‌هاى حائز اولويت نام بره شده و در عمل دو مورد از آنها شامل فن‌آورى نانو و فن‌آورى زيستى مورد توجه ويژه قرار گرفته و اسناد مربوط به آنها در دولت و شوراى عالى انقلاب فرهنگى تصويب شده است.

معاون علمى و فن‌آورى رييس جمهور گفت: اقداماتى نيز در خصوص حمايت نسبى از اين فن‌آورى‌ها به عمل آمده كه به دستاوردهاى چندى منجر شده بود اما هيچگاه فهرست فن‌آورى‌هاى حائز اولويت كشور مورد اجماع قرار نگرفته و برنامه جامعى براى توسعه و ارتقاء آنها تهيه و اجرا نشده است.

دكتر واعظ زاده در خصوص فعاليت‌هاى معاونت علمى و فن‌آورى رياست جمهورى در اين زمينه خاطر نشان كرد: اخيرا اين معاونت، فن‌آورى‌هاى مزبور را با استفاده از نتايج مطالعات و پژوهشهاى ياد شده در 9 حوزه شامل فن‌آورى نانو، ميكروالكترونيك، انرژى‌هاى نو، سلولهاى بنيادى، زيست فن‌آورى، ارتباطات، هوافضا، گياهان دارويى و طب ايرانى و فن‌آورى‌هاى بين رشته‌يى و نوين شناسايى و تعيين كرد و براى توسعه و ارتقاى اين فن‌آورى‌ها برنامه‌هاى لازم را تهيه كرد.

معاون علمى و فن‌آورى رييس جمهور با اشاره به آغاز اجراى اين برنامه‌ها از سال آتى و در قالب قانون بودجه سال 87 تصريح كرد: بدين منظور ستادهاى خاصى با مشاركت همه دستگاه‌هاى اجرايى و دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشى ذى‌ربط تشكيل مى‌شود.

دكتر واعظ زاده گفت: اين برنامه‌ها در ارتباط با برنامه‌هاى كمك به نهضت توليد علم توسط ستادهاى ذى‌ربط به اجرا در خواهد آمد.