مرکز رشد شريف صفحه نخست

سرمايه‌گذارى بخش خصوصى درپارك فناورى پرديس50 ميليارد تومان خواهدشد

رئيس پارك فناورى پرديس گفت: پيش بينى مى‌شود ميزان سرمايه‌گذارى شركت‌هاى فناور در پارك فناورى پرديس تا سال 88 به 50 ميليارد تومان برسد.

به گزارش خبرگزارى فارس، مهدى صفار‌ى نيا در دومين همايش افقى نو در هم‌افزايى دانشگاه و صنعت كه صبح روز 12 اسفند در دانشگاه شريف برگزار شد با اشاره به روند رو به رشد پارك‌هاى علم و فناورى در سطح دنيا خاطر نشان كرد: 53 درصد پارك‌هاى علم و فناورى در خارج از محيط‌هاى دانشگاهى و 36 درصد آنها در درون دانشگاه‌هاى تاسيس شده‌اند و اكثر پارك‌هاى عمل و فناورى به انضمام دولت‌هاى فناورى تشكيل شده‌اند و دانشگاه‌ها به عنوان حامى علمى اين پارك‌هاى محسوب مى‌شوند.
وى بيشترين نوع همكارى پارك‌هاى فناورى و دانشگاه‌ها را در اشتراك گذاشتن امكانات آزمايشگاهى و تجهيزات دانست و افزود: از اين رو يكى از خدمات مهم پارك‌هاى فناورى مستقر كردن و فضا دادن به واحدهاى تحقيق و توسعه كه از دانشگاه‌ها منشعب شده‌اند است.
رئيس پارك فناورى پرديس با اشاره به روند رو به توسعه اين پارك خاطر نشان كرد: تاكنون بيش از 500 تقاضا براى عضويت در اين پارك داشتيم كه هم اكنون 75شركت به عضويت پارك فناورى پرديس درآمده‌اند و پيش‌بينى مى‌شود تا سال 88 ميزان سرمايه گذارى شركت‌هاى فناور در اين پارك به 50 ميليارد تومان خواهد رسيد كه تاكنون 30 ميليارد تومان آن محقق شده است و ميزان مشاركت دولت نيز به 15 ميليارد تومان تا سال 88 خواهد رسيد كه تاكنون 8 ميليارد تومان آن محقق شده است.
وى ادامه داد: تا سال 89 بيش از 5 هزار نفر نيروى متخصص در پارك فناورى پرديس مشغول به كار شوند.
صفارى‌نيا تعامل دانشگاه و صنعت، اشتغال ، خدمات تخصصى مانند ثبت پتنت داخلى و خارجى، مشاوره خدمات صادراتى و امكان‌سنجى طرح‌ها، تجارى سازى محصولات، سرمايه‌گذارى و داد و ستد فناورى را از خدمات اين پارك دانست و تصريح كرد: شركت‌هايى كه به مدت 15 سال در پارك مستقر شوند معاف از ماليات هستند و قانون كار طبق مناطق آزاد در مورد آنها اعمال مى‌شود.
وى افزود: پارك فناورى پرديس كشورهاى هند، روسيه، اوكراين و چين در زمينه نيروى متخصص همكارى‌هاى علمى- استراتژيك، توسعه بازار و تبادل فناورى همكارى‌هاى بين‌المللى خوبى ايجاد كرده است.