مرکز رشد شريف صفحه نخست

بازديد نخبگان جوان از دستاوردهاى علمى و فن‌آورى كشور

طرح بازديد نخبگان جوان از دستاوردهاى علمى و فن‌آورى كشور با هدف تقويت اعتماد به نفس ملى وآشنايى نخبگان با نيازهاى كشور، با اعزام دو گروه از نخبگان به تاسيسات هسته‌يى اراك و منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس آغاز شد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر سيد مهدى فخرايى، معاون پژوهش و برنامه‌ريزى بنياد ملى نخبگان با اعلام اين خبر در خصوص اهداف و برنامه هاى طرح گفت: به منظور آشنايى نخبگان جوان و استعدادهاى برتر علمى كشور با قابليت‌ها، امكانات و توانمندى‌هاى بخش‌هاى مختلف صنعتى و فن‌آورى كشور و نيز تقويت روحيه خود باورى و اعتماد به نفس ملى اين جوانان برگزيده و آينده‌ساز طرحى با عنوان «بازديد نخبگان از دستاوردهاى علم و فن‌آورى كشور» در بنياد ملى نخبگان برنامه‌ريزى و اجــرا شده است.

وى افزود: هماهنگ سازى فضاى موجود در محيط هاى علمى و دانشگاهى با نيازها و چالش‌هاى بخش‌هاى صنعتى و اجرايى كشور مى تواند نقشى موثر در هدايت توان و استعداد علمى و اجرايى نخبگان جوان براى رفع نيازهاى اساسى كشور ايفا كند.

معاون پژوهش و برنامه ريزى بنياد ملى نخبگان تصريح كرد: آنچه در اين بازديدها بسيار مشهود، دلگرم‌كننده و اميد آفرين بود همت و تلاش شبانه روزى جوانان غيور ايران اسلامى در كسب و بومى سازى دانش فنى فن‌آورى‌هاى حساس بود.

وى با بيان اين كه در جريان اين بازديدها، بارقه هاى خودباورى و ايمان به «ما مى توانيم» در چهره يكايك نخبگان موج مى زد، اظهار كرد: مشاهده سامانه هاى معظم و منظم موجود در محيط هاى صنعتى از جمله در تاسيسات هسته‌يى و تاسيسات عظيم نفت و پتروشيمى در منطقه عسلويه و مساله جويى نيازمندى‌هاى فراروى اين بخش‌ها در مطالعات و تحقيقات دانشگاهى كشور مى تواند جهت و هدف مشخصى را براى رشــد دانشگاه‌ها و مراكز علمى در راستاى پيشرفت‌هاى فن‌آورى روز دنيا و بومى سازى اين پيشرفت‌ها ارائه دهد.

دكتر فخرايى خاطر نشان كرد: در جريان اين بازديدها به منظور بهره‌مندى از توان علمى نخبگان جوان تحت پوشش بنياد ملى نخبگان كشور در واحدهاى صنعتى، رايزنى و هماهنگى لازم با مسوولان ذى‌ربط صورت گرفته و نخبگان مى توانند به تناسب رشته و تخصص خود نيازهايى را كه مشاهده مى كنند در قالب پروژه تحقيقاتى و يا موضوع پايان نامه انتخاب كرده و از حمايت هاى بنياد و دستگاه ذيربط برخوردار شوند.