مرکز رشد شريف صفحه نخست

كانون پارك‌هاى علمى كشورهاى اسلامى درايران تاسيس مى‌شود‌

براساس قطعنامه پايانى سيزدهمين اجلاس مجمع عمومى «كامستك» ايران متولى تاسيس شبكه نانوفن‌آورى و شبكه‌ دانشگاه‌هاى مجازى جهان اسلام و شبكه همكارى و كانون پارك‌هاى علمى فن‌آورى كشورهاى اسلامى شد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، سيزدهمين اجلاس مجمع عمومى كميته دائمى همكارى‌هاى علمى فن‌آورى سازمان كنفرانس اسلامى (كامستك) با حضور وزير علوم، تحقيقات و فن‌آورى كشورمان از 13 تا 18 فروردين ماه در اسلام آباد پاكستان برگزار شد.

دكتر زاهدى در حاشيه اين اجلاس با وزراى علوم كشورهاى پاكستان، سودان، مصر، سنگال، آذربايجان، ازبكستان و يمن ديدار كرد.

وزير علوم در اين ديدارها با تاكيد بر اهميت «كامستك» در توسعه علم و فن‌آورى در جهان اسلام بر آمادگى وزارت علوم براى گسترش همكارى‌ها با اين كشورها در عرصه‌هاى مختلف علمى، آموزشى و فن‌آورى تاكيد كرد.

دكتر زاهدى در ديدار با وزير علوم پاكستان با اشاره به اهميت فعال كردن كارگروه‌هاى مشترك علمى فن‌آورى و ايجاد اين كارگروه‌ها عنوان كرد: اميد است بتوان بازديدهاى متقابل و مسافرت‌هاى تحقيقاتى مطالعاتى براى اساتيد دو كشور ايران و پاكستان شكل داد.

همچنين وى با تاكيد بر تقويت و گسترش زبان فارسى در دانشگاه‌هاى پاكستان ضمن ارائه تصويرى از پيشرفت‌هاى جمهورى اسلامى در عرصه‌هاى مختلف علمى آموزشى، فن آورى و تحقيقاتى بعد از انقلاب از وزير علوم پاكستان جهت بازديد از دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتى ايران دعوت كرد.

گفتنى است دكتر زاهدى در ديدار با وزير علوم و فن‌آورى سنگال نيز بر توسعه روابط علمى فن‌آورى بين دو كشور تاكيد كرد و گفت: وزارت علوم براى بهره بردارى از مركز منطقه‌يى اطلاع رسانى علوم و فن‌آورى شيراز در سنگال و انتقال تجربيات مربوطه و همچنين تاسيس كميته مشترك علم و فن‌آورى دو كشور و امضاى توافق نامه با طرف سنگالى پس از ارائه طرح پيشنهادى در اين رابطه آمادگى دارد.

همچنين با توجه به اينكه كشور سنگال رياست سازمان كنفرانس اسلامى را عهده دار است وزير علوم كشورمان تدوين برنامه ده ساله‌اى را براى اين كشور پيشنهاد كرد.

دكتر زاهدى در ديدار با وزير علوم و فن‌آورى آذربايجان نيز عنوان كرد: همكارى‌هاى علمى فن‌آورى به عنوان بهترين مكانيزم براى ايجاد وحدت در جهان اسلام بوده و كشور ايران آمادگى دارد تا در زمينه انتقال تجربيات ايران به آذربايجان حركت كرده و در زمينه ايجاد سيستم‌هاى شبكه‌اى گام بردارد.

وزير علوم، تحقيقات و فن‌آورى در اين ديدار بر مسلمان بودن دو كشور و كنار گذاشتن مسائل حاشيه‌اى تاكيد كرد.

به گزارش ايسنا، وزير علوم، تحقيقات و فن‌آورى كشورمان از مركز فن‌آورى فضايى پاكستان نيز بازديد كرد.

وى همچنين در ديدار با دانشجويان ايرانى مقيم پاكستان با بيان اينكه شما نماينده جمهورى اسلامى در پاكستان بوده و رسالت انتقال پيام جمهورى اسلامى و جامعه اسلامى ايران را به عنوان جامعه‌اى صلح طلب به جوانان و دانشجويان ديگر كشورها عهده دار هستيد گفت: تعداد دانشجويان كشورمان از دو ميليون و 200 هزار دانشجو در دو سال گذشته به سه ميليون و 300 هزار نفر ارتقا يافته كه اين مساله از افتخارات كشور ايران است.

وى تاكيد كرد: وزارت علوم با تمام توان در راستاى حل مشكلات دانشجويان ايرانى گام برمى‌دارد.

گفتنى است، در روز پايانى اين مجمع قطع نامه پايانى مجمع عمومى تصويب شد كه در اين قطعنامه بيشتر پيشنهادهاى ايران گنجانده شده است.

بنابراين گزارش در اين قطعنامه اجازه تاسيس شبكه نانوفن‌آورى كشورهاى اسلامى به ايران داده شد چرا كه ايران در حال حاضر نخستين كشور در اين زمينه در بين كشورهاى جهان اسلام بوده و رتبه 25 را در بين كشورهاى دنيا داراست.

همچنين ايران به عنوان ميزبان تاسيس شبكه‌ دانشگاه‌هاى مجازى جهان اسلام نيز شناخته شد كه اين مساله در راستاى تلاش هاى صورت گرفته براى مجازى كردن دانشگاه‌ها در ايران و همچنين ايجاد دانشگاه پيام نور به عنوان يك دانشگاه ملى مجازى با بيش از 800 هزار دانشجو تحقق يافت.

گفتنى است در قطعنامه مجمع عنوان شده است كه شبكه همكارى پارك‌هاى علمى فن‌آورى در جهان اسلام نيز در ايران تاسيس شود. چرا كه در حال حاضر 50 مركز رشد و بيش از 18 پارك علم و فن‌آورى در ايران ايجاد شده كه پنج پارك علم و فن‌آورى ديگر نيز در حال تاسيس است كه اين تعداد در بين كشورهاى اسلامى كم نظير است و باعث شده كه اجازه تاسيس كانون پارك‌هاى علم و فناورى در جهان اسلام از سوى كامستك به ايران داده شود.

همچنين به دليل فعاليت‌هاى علم و فن‌آورى قابل توجه در سال‌هاى گذشته و رشد چشمگير حوزه‌هاى علمى، ايران در سه سال اخير از نظر روند رشد رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

گفتنى است با توجه به فعاليت‌هاى گسترده در تجهيز و گسترش مراكز تحقيقاتى و پژوهشى و آموزشى، ايران به عنوان عضو اصلى كميته اجرايى كامستك انتخاب شد كه بر اين اساس هشت ماه ديگر ايران ميزبان كميته اجرايى كشورهاى اسلامى خواهد بود.

به گزارش ايسنا، به پيشنهاد جمهورى اسلامى و تشكيل اين مجمع، كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى حق دارند از انرژى صلح آميز هسته‌يى استفاده كرده و براى گسترش تحقيقات و توسعه در اين حوزه تلاش كنند.

گفتنى است در حال حاضر سازمان كنفرانس اسلامى و اين مجمع در حال ارتقا وضعيت خود به مجمعى فعال و اثر گذار بوده كه در اين راستا مقرر شده كه يك ارگان و نهاد جديد متولد شده كه نقش دبيرخانه اجرايى را عهده دار باشد كه ايران به همراه كشورهاى عربستان و اردن به عنوان بنيان گذاران اين نهاد جديد انتخاب شده‌اند.

به گزارش ايسنا، در اين مجمع همچنين جايزه فيزيك سال كامستك به دكتر محمد مهدى شيخ جبارى، فيزيكدان جوان پژوهشگاه دانش‌هاى بنيادى اعطا شد.

وزير علوم، تحقيقات و فن‌آورى كشورمان پس از پايان اين مجمع به كشور بازگشت.