مرکز رشد شريف صفحه نخست

جشنواره نوآورى و شكوفايى برگزار مى‌شود

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور گفت: جشنواره نوآورى و شكوفايى همزمان با سى‌امين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى برگزار مى‌شود و از 30 نوآور و 30 مظهر شكوفايى تقدير خواهد شد.

به گزارش خبرگزارى فارس ، صادق واعظ زاده صبح روز دوشنبه در يك نشست خبرى با موضوع برنامه‌هاى دولت براى تحقق نوآورى و شكوفايى در حوزه علم و فناورى گفت: نوآورى جوهر هر تحول و تكاملى است. بدون نوآورى يا اصولا حركت و تحولى نيست و يا تكرار و بازگشت به عقب است. ايران كه زادگاه و گاهواره فرهنگ، علم و تمدن بود در دو سه قرن اخير با پرهيز از نوآورى جايگاه پيشگاهنگى خود را از دست داد و از كاروان پيشرفت و تعالى عقب ماند تا اينكه انقلاب اسلامى سرآغاز يك تحول جديد شد و آرمان‌ها و ارزش‌هاى نوين را به ارمغان آورد.
وى با اشاره به رشد سالانه انتشارات علمى ايران در سطح جهان كه بيش از 30 درصد بوده، گفت: انتشار مقالات علمى بين‌المللى فقط در يك سال گذشته به 70 درصد كل اين انتشارات در پنج سال برنامه سوم توسعه بالغ شده است.
واعظ زاده افزود: انتظار داريم با تامين منابع ارزى لازم در سال جارى بزرگترين نوسازى تجهيزاتى در تاريخ دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاى كشور اتفاق بيفتد. براى اين منظور 650 ميليون دلار اختصاص يافته است كه از اين ميزان 112 ميليون يورو به پژوهشگاه‌ها و آزمايشگاه‌ها تحت نظارت وزارت بهداشت و 299 ميليون دلار به مراكز تحت نظارت وزارت علوم اختصاص يافته است.
وى تاكيد كرد: نوآورى‌هاى علمى بين‌المللى كشور بايد بيش از پيش بر روى نيازها و مزيت‌هاى ملى متمركز شود و زيربناى نوآورى در ساير زمينه‌ها را فراهم كند تا از سرمايه‌هاى ارزنده انسانى و مالى در پيشرفت كشور استفاده شود.
معاون علم و فناورى رياست جمهرى اضافه كرد: براى تحقق اين منظور لازم است كه نوآورى‌هاى علمى به يك حلقه مهم از زنجيره يا چرخه نوآورى تبديل شوند. به عبارت ديگر چرخه نوآورى ملى بايد تكميل شود. در اين چرخه، نوآورى علمى به نوآورى فناورانه و پس از آن به نوآورى در كالا و خدمات تبديل مى‌شود و در اختيار مردم قرار مى‌گيرد.
وى با اشاره به اينكه دولت از تكميل چرخه نوآورى در خصوص هر يك از كالاها و خدمات مورد استفاده در كشور حمايت مى‌كند،‌ گفت: اگر بازيگران چرخه نوآورى در هر مورد از كالاها و خدمات كشور گرد هم بيايند و دست به دست هم نوآورى مربوط به خود را در هماهنگى با هم عرضه كنند دولت از آنها حمايت مادى و نرم‌افزارى مى‌كند. اين حمايت در قالب برنامه توسعه و ارتقاى همكارى‌هاى دانشگاه و صنعت انجام مى‌شود كه طى مطالعات علمى و جمع بندى تجارب كشور تدوين شده است.
وى خاطرنشان كرد: اختراعات ثبت شده به عنوان بخشى از نوآورى‌هاى فناورانه در كشور در سال‌هاى اخير از رشد انفجارى برخوردار شده است به طوريكه تعداد اين اختراعات در سال گذشته به حدود هفت هزار بالغ شد كه 40 درصد بيشتر از تعداد اختراعات ثبت شده در كل دوره پنج ساله برنامه سوم توسعه است.
واعظ زاده گفت: اين آمار بيانگر وجود انگيزه و علاقه كافى در كشور براى ثبت اختراع است. برنامه دولت كمك به تداوم اين روند و افزايش عنصر نوآورى در اين اختراعات است. براى اين منظور بايد نوآوران جوان كشور از راهنمايى و مشاوره استادان دانشگاه‌ها و پژوهشگران و صنعتگران باتجربه برخوردار شوند و از امكانات و تجهيزات اين مراكز تحت ضوابط معين استفاده كنند.
وى با اشاره به اينكه با دستور رئيس جمهور آيين‌نامه‌اى تهيه شده كه به زودى براى تصويب به دولت عرضه مى‌شود، اظهار داشت: با تصويب اين آيين‌نامه نوآوران كشور به آزمايشگاه‌ها، كارگاه‌ها و كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رسانى علمى دولتى دسترسى خواهند يافت تا با استفاده از تسهيلات نرم‌افزارى و سخت‌افزارى اين مراكز به تكميل نوآورى‌هاى خود بپردازند.
وى يادآور شد: ايران به عضويت سازمان مالكيت معنوى در آمده است و دولت نسبت به حفظ حقوق معنوى مخترعان كشور حساسيت دارد و كميسيونى براى اين منظور در وزارت دادگسترى مشغول به كار شده است تا وضعيت بررسى و ثبت اختراعات در كشور را بهبود ببخشد.
رئيس بنياد ملى نخبگان گفت: ثبت بين‌المللى اختراعات كشور رو به رشد است اما هنوز در حد مطلوب نيست. به پژوهشگران كشور توصيه مى‌كنم قبل از انتشار نتايج پژوهش‌هاى ارزنده خود، امكان ثبت آن‌ها را به صورت اختراع بين‌المللى مورد بررسى قرار دهند. صندوق حمايت از پژوهشگران كشور، سازمان پژوهش‌هاى علمى و صنعتى ايران و شمارى از دانشگاه‌ها و پاركهاى علم و فناورى كمك‌هاى لازم را براى اين منظور ارايه مى‌كنند. از تاسيس موسسات غيردولتى براى كمك به ثبت اختراعات بين‌المللى نيز استقبال مى‌كنيم.
وى ادامه داد: نوآورى يك مفهوم علمى است و نوآور موفق كسى است كه نسبت به مبانى علمى هدف‌ها، اصول و ساز و كارهاى نوآورى آگاهى داشته باشد. نوآورى در كالا و خدمات معمولا با هدفهايى نظير افزايش كيفيت، كاهش هزينه و صرفه‌جويى در زمان انجام مى‌شود. نوآوران بايد برآورده كردن نياز و تقاضاى كاربران و مصرف‌كنندگان را به طور مستقيم و روشن مبناى كار قرار دهند. البته زمينه پذيرش نوآورى هم در جامعه بايد فراهم شود كه با تحقق سياست‌هاى اصل 44 قانون اساسى و تشديد فضاى رقابتى مثبت در بازار ايران اميدواريم اين زمينه هرچه بيشتر فراهم شود. مقرر شد تا شاخص‌هاى نوآورى تدوين و براى تصويب به مراجع ذيصلاح ارايه شود تا ارزيابى نوآورى‌ها به نحو دقيق ميسر شود.
به گفته وى در سال جارى جشنواره ملى نوآورى و شكوفايى برگزار مى‌شود.
واعظ زاده افزود: براى اولين بار شمار بسيار زيادى از ابداعات و اختراعات نوآوران در يك محيط مناسب به متقاضيان سرمايه‌گذارى عرضه مى‌شود. در اين جشنواره همچنين نسبت به طرح‌هايى كه مبتنى بر علم و فناورى به نتيجه نهايى رسيده به عنوان مظهر شكوفايى ملى اطلاع‌رسانى خواهد شد. در اين جشنواره كه همزمان با سى‌امين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى برگزار مى‌شود از 30 نوآورى برجسته و از 30 مظهر شكوفايى تقدير ويژه به عمل مى‌آيد. اين جشنواره علاوه بر مركز، در استان‌هاى كشور نيز برگزار مى‌شود.
وى با تاكيد بر اينكه نوآورى و شكوفايى محدود به عرصه علم و فناورى نمى‌شود، گفت: نوآورى در همه عرصه‌هاى ادارى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى ضرورى است. اميدواريم با توجه به هدفهايى كه ذكر شد سال جارى سال بستر‌سازى براى نوآورى مستمر و ممتد در همه زمينه‌ها و سال آغاز حركت‌هاى نوآورانه و بزرگ باشد.
رئيس شوراى تخصصى نقشه جامع علمى كشور تصريح كرد: ويرايش اول نقشه جامع علمى كشور تا پايان اريبهشت ارائه خواهد شد. با رهنمود مقام معظم رهبرى در تهيه و تدوين اين نقشه كه در دست انجام است بر نوآورى تاكيد مضاعف خواهد شد.
وى افزود: در سال گذشته برنامه‌هاى خوبى نيز در معاونت علمى رياست جمهورى براى حمايت از شركت‌هاى كوچك و متوسط دانش بنيان تهيه و تدوين شده است كه به زودى اعلام خواهد شد. حدود 20 برنامه معاونت نيز كه در قالب قانون بودجه كشور به تصويب رسيده است با رويكرد نوآورى در سال جارى به عمل درخواهد آمد.