مرکز رشد شريف صفحه نخست

راه‌اندازى دبيرخانه همايش‌هاى علم و فن‌آورى و ايجاد كتابخانه ديجيتالى ملى

معاون پژوهشى وزير علوم با اشاره به تشكيل دبيرخانه دريافت، پالايش، گزينش و تدوين طرح‌هاى پژوهشى از فراهم شدن امكان دسترسى دانشجويان به تمامى پايان نامه‌هاى كارشناسى ارشد و رساله هاى دكترى خبر داد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر منصور كبگانيان با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران خاطرنشان كرد: در سامانه مديريت اطلاعات علم و فن‌آورى، سيستم مديريت اطلاعات پايان نامه‌ها و رساله‌هاى الكترونيكى در پايگاه وابسته به مركز اطلاعات اسناد و مدارك علمى ايران در نظر گرفته شده كه اين سامانه ديجيتالى از زمان تصويب و پيشنهاد پروژه تا انتهاى دفاع دانشجو را شامل مى‌شود.

وى با اشاره به ابلاغ اجراى اين طرح به تمامى دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها از سوى وزير علوم، تاكيد كرد: پيشنهاد شده كه هر دانشجويى نسخه الكترونيكى پايان نامه خود را ارائه داده و علاوه بر چكيده و واژگان كليدى يك صفحه خلاصه موضوع را در حد درك جوانان دبيرستانى روى سايت قرار دهد تا در پژوهش‌هاى آنها نيز مورد استفاده قرار گيرد و من نيز پيشنهاد مى‌كنم كه اين طرح در مورد پروژه‌هاى كارشناسى نيز اجرا شود.

تشكيل دبيرخانه دريافت، پالايش، گزينش و تدوين طرح‌هاى پژوهشى

دكتر كبگانيان در ادامه از تشكيل دبيرخانه دريافت، پالايش، گزينش و تدوين پروژه‌هاى دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارك‌هاى علم و فن‌آورى خبر داد و ابراز اميدوارى كرد كه با تشكيل اين دبيرخانه پروژه‌هاى تحقيقاتى داراى نوآورى ارزشمند براى مردم و مسوولان مردم اطلاع‌رسانى شود.

طرح ايجاد كتابخانه ديجيتال ملى

معاون پژوهشى وزير علوم كتابخانه ديجيتال ملى را از بسترهاى توسعه و نوآورى خواند و گفت: در اجراى اين طرح بايد منابع متفاوت شامل كتب، مقالات و پايان نامه‌ها اسكن شده و در پايگاه IRAN DOC وارد شوند و در اين مورد وزير ارتباطات و فن‌آورى و اطلاعات نيز قول مساعدى براى حمايت كامل مالى از اين طرح در جهت تسريع تكميل آن داده است.

بهره‌مندى از قطب‌هاى علمى به عنوان كليدى‌ترين پايگاه‌هاى نوآورى

وى در ادامه اظهار كرد: قطبهاى علمى كشور به عنوان كليدى‌ترين پايگاه‌هاى دامن زدن به فعاليت‌هاى نوآورانه هستند كه خوشبختانه شوراى سياستگذارى آنها در سال گذشته فعال شد و برنامه ويژه‌اى براى ارتباط نوآورى با قطب‌هاى علمى داريم كه در اين راستا مى‌توان به ماموريت گرايى در قطب‌ها رفع محدوديت فعاليت آنها در اتمام هر يك از برنامه‌هاى پنجساله توسعه كشور و تثبيت آنها با رايزنى با مجلس شوراى اسلامى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى اشاره كرد.

تقويت جايگاه انجمن‌هاى علمى

به گزارش ايسنا، دكتر كبگانيان اضافه كرد: متاسفانه در سال‌هاى گذشته انجمن‌هاى علمى مورد ظلم قرار گرفته‌اند و امكانات و حمايت از آنها كم بوده است،‌ اما با رايزنى در كميسيون فرهنگى دولت لوايح حمايتى قابل توجهى تصويب شده تا در سال جارى به فعاليت اين انجمنها رونق بخشيده شود كه از جمله اين لوايح مى‌توان به حذف ماليات و تعيين مكانى مناسب براى انجمن‌ها اشاره كرد.

ارتقاى علوم انسانى در كشور

وى خاطر نشان كرد: ارتقاى علوم انسانى در نيمه دوم سال گذشته آغاز شد كه در اين مورد سه رويكرد جذب نخبگان در اين حوزه، ‌كاربردى كردن علوم انسانى به دليل بهره‌مندى از رشته‌هاى مرتبط با مشكلات جامعه و گسترش نظريه پردازى در اين حوزه هدف ما بوده است.

معاون پژوهشى وزير علوم افزود: محوريت اين امر بر عهده شوراى عالى انقلاب فرهنگى و كميسيون‌هاى مشترك ميان وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى و برخى دستگاه‌هاى اجرايى در سه بخش كادرسازى، ساختارسازى و ايده‌پردازى تشكيل شده است.

ساماندهى همايش‌هاى بين‌المللى

وى با اشاره به اين كه نوآورى مرزى نمى شناسد، گفت: ارتباطات بين‌المللى كشور در بعد علمى مناسب است و به منظور ساماندهى شركت در همايش‌هاى بين‌المللى، هيات دولت در مصوبه اى، ايجاد دبيرخانه همايش‌هاى علم و فن‌آورى را به وزارت علوم و تحقيقات و فن‌آورى محول كرده كه در يكى از پژوهشگاهها ايجاد مى‌شود.

رفع موانع نوآورى

دكتر كبگانيان تاكيد كرد: به دليل حجم بيش از حد محفوظات، حجم زياد ساعات درسى، حجم زياد كارى برخى مديران و ... در نظر داريم با همكارى وزير آموزش و پرورش و برخى ديگر از وزراء محيطى باز، آزاد و امن براى ارائه ايده‌هاى دانش‌آموزان ايجاد كنيم و نبايد از نظر دور داشت كه اين موضوع فرابخشى بوده و تمامى اهرم‌ها در اختيار وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى نيست.

اجراى فاينانس براى حل مشكل تجهيزات پژوهشى

به گزارش ايسنا، وى تصريح كرد: موضوع تجهيزات پژوهشى در دو بخش فاينانس و حمايت‌هاى ساير ارگانها مطرح مى‌شود به صورتى كه در بحث فاينانس LC در اواخر سال گذشته باز شد و بخشى از اين تجهيزات در حال شيپمنت هستند كه درحال اجرايى شدن است، اما در بخش ديگر شاهد حمايت رياست جمهورى در رقمى معادل فاينانس (نزديك به 400 ميليون يورو) بوديم كه اميد قابل توجهى در محققان ايجاد كرده و از طريق معاون علمى و فن‌آورى رياست جمهورى پيگيرى ارجاع آن را انجام مى دهيم اما نيازهاى حوزه علمى و تحقيقاتى گسترده تر از اين دو بخش است.

تخلف در ارائه پايان نامه در ايران كمتر از ساير كشورهاست!

معاون پژوهشى وزير علوم، خاطر نشان كرد: موضوع كپى پايان نامه را نبايد بزرگ كرد، ‌اما اين خطا بايد نظارت شده و جلوى آن گرفته شود.

وى با اشاره به اين كه انجام خلاف در پايان نامه‌هاى كارشناسى ارشد در ايران نسبت به ساير كشورها كمتر است، گفت: ويژگى اين پايان نامه‌ها زود بازده بودن آنهاست، اما به دليل تعداد زياد آنها و سن پايين‌تر و مشكلات معيشتى كمتر دانشجويان اين مقطع در اولويت بعدى توجه قرار گرفته‌اند، اما با اجراى طرح سما پارسا در پايگاه IRAN DOC يكى از روش‌هاى قاطع خريد و فروش پايان نامه قراردادن آنها روى سايت بوده و كنترل اساتيد داور در جلسه دفاعيه را راحتتر مى‌كند.

تنها نيم درصد از يك درصد بودجه‌هاى جارى دستگاه‌ها در اعتبارات 87 در نظر گرفته شده است

دكتر كبگانيان خاطر نشان كرد: با توجه به اين كه يكى از شاخصهاى اندازه‌گيرى نوآورى، سهم بودجه پژوهشى از GDP هر كشور بوده و بودجه پژوهشى شامل اعتبارات و مقادير محقق شده است، بايد گفت كه اعتبارات پژوهشى در سال گذشته براى اولين بار از يك درصد افزونتر شد و به حدود 9/1 درصد در لايحه بودجه وارد شد كه از تاثيرات فعاليت شوراى عالى عتف بود، اما در مورد ميزان محقق شده آن اطلاعى نداريم و دبير شوراى عالى آموزش، پژوهش و فن‌آورى به عنوان ناظر اجراى آيين‌نامه بند «و» تبصره 9 قانون بودجه 86 بايد اين رقم را اعلام كند و سپس تحليلى بر آن خواهيم داشت. البته به دليل عدم وجود نظارت بر اجراى آن در سال گذشته از اين حوزه نگرانى‌هايى داريم.

به گزارش ايسنا، وى عنوان كرد: بودجه پژوهشى 87 از برنامه چهارم توسعه بسيار عقب است و رسيدن به رقم 3/1 درصد با مشكلات بسيارى روبه روست، اما بر اساس آمارى كه معاون علمى و فن‌آورى رياست جمهورى از بودجه‌هاى در اختيار و تحت نظارت خود ارائه مى‌كند پيش‌بينى مى‌شود كه جبران اين كسرى صورت گيرد و اين در حالى است كه تنها نيم درصد از رقم يك درصد دستگاههاى اجرايى در اعتبارات 87 در نظر گرفته شده است.

وى در بيان ديگر برنامه‌هاى وزارت علوم و تحقيقات و فن‌آورى در سال جارى به ساماندهى تحصيلات تكميلى در موسسات پژوهشى، نقشه جامع علمى كشور، حمايت از اعضاى هيات علمى جوان در قالب طرح اعتبار پژوهشى در دانشگاه‌ها و پژوهشگاهها براى ارائه، برگزارى مسابقات علمى و فن‌آورى براى نوجوانان و جوانان با همكارى دستگاههاى اجرايى نظير سازمان فضايى ايران، ‌صنايع خودرو سازى و .... ، ايجاد حداقل يك ساعت نوآورى در مدارس به مراجع ذيربط و ايجاد ساختارها، زيرساختها و حمايتهاى لازم براى حفظ و گسترش نوآورى در كشور اشاره كرد.

تشكيل نخستين جلسه كميته پژوهشى ستاد نوآورى وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى

كبگانيان خاطر نشان كرد: معتقديم كه موضوع نوآورى عمومى و مربوط به تمام كشور است و در اين راستا امسال بار سنگينى بر دوش وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى نهاده شده زيرا بيشترين منابع انسانى براى رانش سريعتر نوآورى در كشور و رسيدن به شكوفايى در دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها و پارك‌هاى علم و فن‌آورى حضور دارند و در صورت پرداختن به رفع موانع براى حركت اين نيروى عظيم و حمايت ايجاد ساختارها و زيرساختهاى لازم ، اين انرژى آزاد شده و حركت عظيمى در سطح كشور ايجاد مى‌كند و در همين راستا كميته پژوهشى ستاد نوآورى وزارت علوم و تحقيقات و فن‌آورى صبح امروز با حضور اساتيد برجسته و محققان تشكيل جلسه داد كه با نهايى شدن پيشنهادات به ستاد اطلاع‌رسانى مى‌شود.