مرکز رشد شريف صفحه نخست

رييس بنياد ملى نخبگان خبر داد: حمايت از اختراعات نوآورانه

رييس بنياد ملى نخبگان از تشكيل واحدهاى استانى بنياد ملى نخبگان و حمايت ويژه از اختراعاتى كه عنصر نوآورى در آن‌ها قابل توجه است، خبر داد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، صادق واعظ‌زاده روز پنج‌شنبه در ديدار استاندار استان مركزى و جمعى از نخبگان و دانشگاهيان اين استان اظهار كرد: سرمايه‌هاى انسانى و منابع مادى لازم براى پيشرفت علمى و فنى در كشور فراهم است و در سال‌هاى اخير نيز بستر اين فعاليت‌ها فراهم شده و بايد اين امكانات را هر چه بيشتر با زمينه‌هاى موجود و بالقوه مرتبط كرد و مشكلات را از پيش پا برداشت تا اين استعدادها به شكوفايى نزديك شوند و اين كار وظيفه‌ يك يا دو دستگاه نيست.

معاون علمى و فن‌آورى رييس‌جمهور افزود: وظيفه بنياد ملى نخبگان نيز در سطح كلان و ملى اين است كه اين حركت را تقويت كرده و سامان بخشد تا تمام كشور در جهت شكوفا كردن استعدادهاى برتر حركت كنند و البته برخى از فعاليت‌هاى بنياد بايد با ضوابط شوراى عالى انقلاب فرهنگى انجام شود.

رييس بنياد ملى نخبگان با اشاره به اينكه چتر حمايت بنياد بر سر همه‌ صاحبان استعداد بايد گسترانيده شود، گفت: برخى از اشخاص به صورت مستقيم در حمايت بنياد ملى نخبگان هستند كه بايد سرآمدان رشته و زمينه كارى خود در ميان جوانان، محققان و استادان بوده و بنياد موظف است تا با رفع موانع پيش‌رو،‌ سرآمدان را كه ميليون‌ها نفر هستند، به افراد برجسته و نابغه نزديك كند و اين كار با كمك دستگاه‌هاى دولتى و نيروهاى غيردولتى و خودجوش انجام مى‌شود.

وى افزود: تشكيلات ادارى بنياد ملى نخبگان محدود و فشرده است، اما تاثير تصميمات آن كه با پيگيرى‌هاى بنياد در سطح دولت و كشور گرفته مى‌شود، بايد فراگير باشد.

تشكيل بنياد نخبگان استانى

معاون علمى و فن‌آورى رييس‌جمهور از تشكيل بنياد نخبگان استانى در سال جارى خبر داد و گفت: در نظر داريم تا واحدهايى را با ساختار مشخص و در ارتباط با بنياد ملى نخبگان در هر يك از استان‌ها ايجاد كنيم تا با تشكيلات كم حجم از امكانات موجود در دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشى استانى با حمايت و همكارى استانداران به عنوان نمايندگان دولت، به سرپرستى امور نخبگان و شناسايى استعدادهاى برتر استان‌ها به بنياد ملى كمك كرده و البته دامنه اين واحدها بايد در دل مجموعه‌هاى غيردولتى كشيده شود.

وى ادامه داد: تاسيس اين واحدها در هيات امناى بنياد ملى نخبگان به تصويب رسيده و ضوابط مربوط تهيه شده و طى چند هفته آينده به تصويب كميسيون دائمى هيات امنا مى‌رسد.

بنياد نخبگان هيچ عضوى ندارد!

واعظ‌زاده با تاكيد بر اينكه بنياد ملى نخبگان در تلاش براى عضوگيرى به عنوان يك مجموعه و يا صدور كارت و نامه براى افراد نيست،‌ اظهار كرد: دو دسته استعدادهاى برتر و نخبگان تحت حمايت مستقيم بنياد هستند و كسانى كه شرايط يكى از آن دو را داشته باشند، در محل سكونت خود حمايت مى‌شوند.

در حال حاضر بيش از دو هزار نفر در قالب يك كمك موثر و محسوس نظير گذراندن خدمت سربازى در قالب پروژه‌هاى پژوهشى، كمك براى پيشبرد تحصيلات و يا ارائه اعتبارات پژوهشى مورد حمايت بنياد قرار دارند.

حمايت از اختراعات داراى نوآورى

به گزارش ايسنا، وى با اشاره به رشد انفجارى ثبت اختراعات در كشور ادامه داد: در سال گذشته هفت هزار اختراع در كشور به ثبت رسيده كه با رشد 40، 50 درصدى نسبت به سال‌هاى گذشته همراه بود، اما عنصر نوآورى در تمامى آن‌ها به ميزان قابل قبولى وجود ندارد و بنياد ملى نخبگان در نظر دارد اختراعات همراه با نوآورى را افزايش دهد.

رييس بنياد ملى نخبگان خاطرنشان كرد: آئين‌نامه حمايت از مخترعانى كه ايده جديد، مفيد و عملياتى ارائه داده‌اند، تهيه شده و به زودى به تصويب كميسيون دائمى هيات امناى بنياد ملى نخبگان خواهد رسيد و اين حمايت، شامل تمام اختراعات به ثبت رسيده نشده و به معناى ارائه امكانات در جهت تكميل اختراع مربوطه است.

وى ادامه داد: در كشور فعاليت‌هاى خوبى در راستاى ساماندهى موضوع اختراعات، در حال انجام است كه مهم‌ترين آن تشكيل كميسيون تحت نظارت وزير دادگسترى است كه ساز و كارهاى ثبت اختراع و برقرارى ارتباط ميان سازمان ثبت داخلى با سازمان ثبت بين‌المللى را در دستور كار دارد.

تسهيل در دسترسى نوآوران به امكانات تحقيقاتى

وى با اشاره به طرح تسهيل دسترسى نوآوران كشور به امكانات و خدمات علمى و فنى، نوآور را فردى داراى ايده نو خواند كه در جهت تحقق آن تلاش‌هايى كرده و به نتايجى رسيده است و براى تكميل آن به كمك‌هايى نياز دارد.

مرز ميان نوآوران حقيقى و كسانى كه توهمى از نوآورى دارند مشخص نيست!

به گفته‌ وى، براساس آيين نامه مدون اين طرح كه به زودى در دستور كار دولت قرار مى‌گيرد، تمام دستگاه‌هايى دولتى موظفند آزمايشگاه‌ها، كارگاه‌ها، كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رسانى علمى و فنى خود را تحت ضوابط معينى به روى نوآوران باز ‌كنند و مشكل در مشخص نبودن مرز ميان نوآور حقيقى و فردى كه توهمى از نوآورى دارد، مى‌باشد!

رييس بنياد ملى نخبگان افزود: امكانات زيادى در كشور وجود دارد، اما بايد آن‌ها را از حبس خارج كرد و در اختيار نيازمندان آن قرار داد و اين كار نياز به فعاليت جديدى ندارد، بلكه بايد ساز و كار اجرايى آن مشخص شود.

فعاليت‌هاى مربوط به سال نوآورى و شكوفايى نيازمند مصوبات جديد شوراى عالى انقلاب فرهنگى

معاون علمى و فن‌آورى رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: امسال در نظر داريم تا با توجه به نامگذارى سال جارى، حمايت‌هاى گسترده‌ترى از استعدادهاى برتر،‌ نخبگان و نوآوران داشته باشيم و پيش‌بينى مى‌كنيم كه در ضوابط اساسى، تغييراتى در جهت بهبود كارها ايجاد شود و نيازمند مصوبات جديد شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.

وى افزود: رويكرد اصلى، تاكيد بر عنصر نوآورى و خلاقيت است تا تيزهوشى يا حافظه صرف و البته امور جارى و مصوبات قبلى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در قالب آيين‌نامه احراز نخبگى دنبال مى‌شود.

به گزارش ايسنا، مسعود ستوده نژاد، مديرعامل جامعه نخبگان استان مركزى نيز اظهار كرد: در استان مركزى پتانسيل زيادى براى خدمت رسانى به نخبگان وجود دارد و از سال 85 مقدمات تاسيس جامعه نخبگان استان فراهم و توسط استاندارى تاسيس شد و از الزامات تشكيل آن مى‌توان به سياست‌هاى دولت جمهورى اسلامى مبنى بر حمايت از نخبگان، محدود بودن خدمات بنياد ملى نخبگان در سطح استان‌ها و درخواست‌هاى نخبگان، قانونمند شدن حمايت از نخبگان در استان توسط دانشگاه‌ها، لزوم شناسايى و سازماندهى نخبگان در تمامى مناطق استان، استفاده از نتايج فعاليت‌هاى جوانان و نوآوران، خود سازماندهى نخبگان در قالب يك NGO و حمايت مالى از نخبگان جهت اجرايى كردن فعاليت‌هاى آنها اشاره كرد.

وى با اشاره به برقرارى ارتباط با فرماندارى اراك، تفرش، دليجان و خمين، دانشگاه‌هاى اراك، جامع علمى – كاربردى و علم و صنعت، سازمان آموزش و پرورش و كميته امداد استان مركزى طى خرداد تا اسفند ماه گذشته از دريافت 184 پرونده درخواست حمايت از نخبگان خبر داد و گفت: تاكنون طبق آيين‌نامه جذب نيروهاى نخبه، برگزيدگان كنكور و مدال‌آوران مسابقات ملى و بين‌المللى براى ادامه تحصيل و اشتغال آ‌نها و شركت در همايش‌هاى علمى و نيز انتشار نشريه نوآوران براى سال جارى از خدمات اين مجموعه است.

وى در ادامه در بيان پيشنهادات و مشكلات اين مجموعه به بازنگرى در برخى تاكيدات مطرح در آيين‌نامه جذب و نگهدارى نيروهاى نخبه، واگذارى رسيدگى به امور مربوط به نخبگان به استاندارى‌ها، عضويت اعضاى جامعه نخبگان در بنياد ملى نخبگان، عدم برخورد سليقه‌يى با مصوبات هيات وزيران، حل مشكلات جذب بودجه و مشكلات مربوط به نامشخص بودن روند خدمات دهى و حمايتى اشاره كرد.

به گزارش ايسنا، دو نفر از نمايندگان نخبگان نيز به بيان ديدگاه‌هايشان به منظور گسترش جامعه تحت پوشش و حمايت بنياد ملى نخبگان، حمايت از ايده‌هاى برتر، اعطاى بورس تحصيلى يا سرانه پژوهشى با اولويت نخبگان پرداختند.

سهرابى، استاندار استان مركزى نيز با اشاره به روند فعاليت‌هاى حمايتى و شناسايى نخبگان اين استان پيشنهاد كرد كه استان مركزى به صورت پايلوت در دستور كار و توجه بنياد ملى نخبگان قرار گيرد تا الگويى براى ساير استان‌ها نيز باشد.