مرکز رشد شريف صفحه نخست

بررسى ورود بدون كنكور كارآفرينان برتر به مقاطع بالاتر تحصيلى

مشاور وزير علوم، تحقيقات و فناورى به تشريح برنامه هاى كارآفرينى دانشگاهها در سال جارى اشاره كرد و گفت: تسهيلات ورود به مقاطع بالاتر آموزش عالى براى كارآفرينان برتر در وزارت علوم مورد بررسى قرار مى گيرد.

 ايجاد مركز كارآفرينى در تمام دانشگاههاى وزارت علوم

دكتر حسين رحيمى در گفتگو با خبرنگزارى مهر افزود: موضوع كارآفرينى براى اولين بار در وزارت علوم مطرح شد و اين وزارتخانه در امر پياده كردن برنامه هاى مربوط به آن نيز در مقايسه با ساير وزارتخانه ها پيشتاز بوده است به طورى كه مطابق با برنامه ريزيها در سال 86 تمامى دانشگاههاى دولتى وزارت علوم داراى مركز كارآفرينى شدند.

وى اضافه كرد: اين برنامه بدون بودجه وزارت علوم و تنها با اعتبار خود دانشگاهها با توجه به تأكيد ويژه وزير علوم اجرا شد.

ايجاد مراكز كارآفرينى در تمام دانشگاههاى كشور

مشاور وزير علوم در امر كارآفرينى اظهار داشت: براى سال جارى در نظر داريم علاوه بر دانشگاههاى دولتى دانشگاههاى آزاد، غيرانتفاعى و پيام نور نيز داراى مراكز كارآفرينى شوند.

وى اضافه كرد: همچنين براى اولين بار جشنواره كارآفرينى ويژه دانشگاهيان در سال جارى برگزار و تنها به دانشجويان و دانش آموختگان مربوط مى شود.

رحيمى درباره حمايت از كارآفرينان برتر گفت: آنچه به وزارت كار برمى گردد، كارآفرينان برتر مورد حمايت قرار مى گيرند و وزارت علوم نيز كارآفرينان برتر كه در جشنواره كارآفرينى مورد تقدير قرار خواهند گرفت را براى جلب حمايت بيشتر به بنياد ملى نخبگان معرفى مى كند.

وى افزود: همچنين در نظر داريم با همكارى معاونت فناورى وزارت علوم، كارآفرينان برتر در صورت داشتن طرح كسب و كار در مراكز رشد مستقر شوند.

وى مهمترين تفاوت كارآفرينى با اشتغال زايى را در نوآورى دانست و گفت: مسئله توسعه كارآفرينى در راستاى اهتمام به نوآورى بر پايه فرمايشات مقام معظم رهبرى در كشور است و نكته مهمتر اينكه عملياتى كردن مقوله كارآفرينى، شكوفا شدن نوآورى است و اشتغال زايى را در بر مى گيرد.

رحيمى با تأكيد بر اينكه توسعه كارآفرينى بايد در زندگى عملى مردم موثر باشد گفت: توسعه كارآفرينى و پياده كردن برنامه هاى آن در سال جارى در راستاى انجام برنامه هاى نوآورى و شكوفايى است.

ارائه درس 2 واحدى كارآفرينى در دانشگاهها

وى در خصوص برنامه هاى مربوط به آموزش كارآفرينى در دانشگاهها اظهار داشت: آموزشهاى رسمى كارآفرينى در قالب درس 2 واحدى در دانشگاهها به صورت اختيارى در تمام دانشگاههاى وزارت علوم ارائه مى شود همچنين برگزارى دوره هاى كوتاه مدت كارآفرينى توسط مراكز كارآفرينى دانشگاهها نيز در سال جارى در دستور كار قرار دارد.

تفاهم نامه وزارت علوم با وزارت كار در زمينه گسترش كارآفرينى

مشاور كارآفرينى وزير علوم با اشاره به برخى تفاهم نامه هاى وزارت علوم با وزارت كار در زمينه گسترش كارآفرينى گفت: در حال حاضر بيشتر به دنبال عملياتى كردن تفاهم نامه هاى قبلى وزارت علوم با وزارت كار و امور اجتماعى هستيم.

وى افزود: بر اساس تفاهم نامه هاى قبلى، ايجاد واحد مشاوره اشتغال در مراكز كارآفرينى دانشگاهها بايد با كمك وزارت كار صورت گيرد و همچنين در تلاش هستيم مراكز كارآفرينى وزارت علوم، برگزارى دوره هاى آموزشى مربوط به كارآفرينى كه توسط وزارت كار انجام مى شود را بر عهده گيرند.