مرکز رشد شريف صفحه نخست

طرح پژوهشى ارزيابى فعاليتهاى كارآفرينى بزودى ارايه مى شود

طرح پژوهشى GEM (ديده‌بان جهانى كارآفرينى) در كشور تا ژانويه 2008ميلادى ، موارد و شاخص‌هاى لازم در مورد كارآفرينى به برنامه‌ريزان كشور ارائه مى‌شود.

به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى محمد زالى ـ مدير پروژه ‌GEM در كشور ـ در مورد اجراى پروژه GEM در كشور گفت: بعد از اينكه در 10 اكتبر سال 2007 ايران عضو سازمان ديده‌بان جهانى كارآفرينى شد، نمايندگانى از كشور ما در نشست ژانويه 2007 اين سازمان شركت كردند و مقرر شد كه در برنامه 2008 در ايران اين برنامه پژوهشى GEM اجرا شود.

وى ادامه داد: اين برنامه پژوهشى دو مرحله اساسى دارد، يكى مرحله نظرسنجى از خبرگان كارآفرين يا همان كارآفرينان خبره كه اين مرحله در حال اجراست و از يك ماه ديگر مرحله دوم آن شروع مى‌شود.

زالى در مورد مرحله دوم اين پروژه اضافه كرد: مرحله دوم پروژه GEM مربوط به نظرسنجى از جمعيت 18 تا 64 ساله كشور است كه در مورد فعاليت‌هاى كارآفرينى بايد از اين افراد نظرسنجى شود.

به گفته وى با جمع‌آورى اين نظرسنجى مشخص مى‌شود كه محيط كارآفرينان در ايران چگونه است و آيا محيط كسب و كار در ايران مشوق فعاليت‌هاى كارآفرينانه است؟ و يا اينكه چه موانعى براى كارآفرينى و كارآفرينان در كشور وجود دارد؟

مدير پروژه GEM در كشور در ادامه بيان كرد: وقتى موضوعات و موارد مربوط به كارآفرينى در اين برنامه مشخص ‌شود بايد برنامه‌هايى كه به اين نتايج مربوط مى شوند را نيز مد نظر قرار دهيم.

وى با بيان اينكه اين گزارش در دو مقطع كشورى و جهانى ارائه مى‌شود، اظهار كرد: اين گزارش، ابتدا در داخل كشور ارائه مى‌شود كه براى سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان اصلى كشور است و علاوه بر آن در گزارش جهانى كه 47 كشور عضو GEM نيز فعاليت‌هاى مربوط به اين طرح خود را ارائه مى كنند، ارائه خواهد شد.

زالى اذعان كرد: اين پروژه هم‌زمان با كشورهاى ديگر عضو GEM در كشور ما شروع شده است و تا ژانويه 2008 بايد نتايج آن ارائه شود.

وى در پايان يادآور شد: البته قبل از اين زمان، بايد خلاصه گزارش‌ها را آماده كنيم و شاخص‌هاى لازم را براى ارائه به برنامه‌ريزان كشور تهيه كنيم.