مرکز رشد شريف صفحه نخست

حمايت از طرح هاى صنعتى در قانون ثبت اختراعات و علائم تجارى

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، حمايت از طرح هاى صنعتى را از نوآوريهاى ايجاد شده در قانون ثبت اختراعات و علائم تجارى عنوان كرد.

به گزارش خبرگزارى مهر، حسينعلى اميرى در حاشيه مراسم افتتاح اداره كل مالكيت صنعتى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در جمع خبرنگاران با بيان اينكه كشور در بخش هاى اقتصادى و علمى در حال توسعه و تحول است، افزود: لازمه رونق، ايجاد بسترهاى حقوقى و حمايت هاى حقوقى است.

وى افزود: افتتاح اداره كل مالكيت صنعتي به قانون ثبت اختراعات علائم تجارى و طرح هاى صنعتي برمى گردد كه 2 الى 3 روز گذشته ضمانت اجرائى پيدا كرده است.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: اولين قانون مربوط به ثبت اختراعات مربوط به سال 1310 بود، اما اين قانون جوابگوى نيازهاى امروز ما نبود و حقوق مخترعان را تضمين نمى كرد كه بر اين اساس طرحى را با همكارى مجلس تهيه كرديم كه با عنايت نمايندگان اين طرح در اواخر سال 86 به تصويب و در شوراى نگهبان تاييد شد و حدود 18 روز گذشته ابلاغ شد.

اميرى خاطر نشان كرد: اين قانون تعهدات بين المللي و هم نيازهاى جامعه را پوشش مى دهد و حقوق مخترعان را تامين مى كند و همچنين نوآورى هايى در اين قانون وجود دارد و يكى از پيش نيازهاى الحاق به سازمان جهانى تجارت نيز در اين قانون لحاظ شده است.

وى به نوآوريهاى ايجاد شده در اين قانون اشاره كرد و افزود: در قانون گذشته فقط علائم تجارى و اختراعات مورد حمايت آن هم به شكل ناقص قرار مى گرفتند اما در اين قانون طرح هاى صنعتى را نيز مورد حمايت قرار داده است.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنين در اين مراسم گفت: در راستاى اجراى اصل 44 قانون اساسي و از آنجائى كه بحث الحاق ايران به سازمان جهانى تجارت مطرح شد كه از اين جهت مطالعاتى در سازمان ثبت در جهت تسهيل تنظيم اسناد رسمى و تحكيم نظام مالكيت انجام شد.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خاطر نشان كرد: در سال 87 ، كه از سوى مقام معظم رهبرى سال شكوفايى نامگذارى شده بايد گام هايى بلندى در راستاى بهينه سازى ثبت شركت ها برداشته شود.