مرکز رشد شريف صفحه نخست

توصيه هايى براى جلسه دفاع از طرح كسب و كار

1- ارايه مطالب را همراه با نمايش اسلايدهاى پاورپوينت انجام دهيد.

2- در ارايه مطالب از تصاوير و فيلم هاى مربوطه بهره ببريد.

3- گزارش هاى تحقيقاتى و نمونه هاى ساخته شده محصول را همراه داشته باشيد(در
صورت امكان)

4- در صورت نياز مى توانيد يكى از همكاران نزديك خود را به جلسه دفاع دعوت نماييد.

 

                                                                                     بازگشت به مرحله قبل