مرکز رشد شريف صفحه نخست

انديشه كسب و كار

شروع كسب و كار يكى از جالبترين عملكردهايى است كه يك فرد ميتواند داشته باشد. بيش از ده ميليون نفر هر ساله كسب و كارى را آغاز ميكنند و در نتيجه بيش از سه ميليون كسب و كار كوچك هر ساله ايجاد ميشود.
كارآفرينى مزاياى متعددى دارد و در نتيجه رقابت در اين حيطه نيز بسيار است. درك ابعاد اين رقابت و طرح كسب و كار دقيق و كارا ميتواند منجر به شروع يك كسب و كار موفق شود. آيا عملكرد شما ازين مراحل تبعيت ميكند؟ سعى كنيد آنچه را كه ديگران انجام ميدهند، بررسى كنيد تا به چگونگى شروع كار پى ببريد.

سنجش ميزان آمادگى براى شروع كسب و كار
با وجود اينكه كارآفرينى ميتواند منجر به موفقيتهاى زيادى شود اما شما بايد آماده و حاضر باشيد. حتما زمانى را صرف تشخيص آمادگى خود براى شروع كسب و كار كنيد.
- آيا كارآفرينى براى شما مناسب است؟
- آيا قادريد تشكيلات اقتصادى خود را كنترل كنيد؟
در كسب و كار هيچ تضمين و گارانتى وجود ندارد، اما ميتوانيد با طرح يك نقشه مناسب و بررسى دقيق آن شانس موفقيت خود را افزايش دهيد.
در ابتدا نقاط ضعف و قوت خود را به عنوان يك دارنده كسب و كار مورد ارزيابى قرار دهيد. با دقت به پرسشهاى زير توجه كنيد:
آيا شما تازه كار هستيد؟
البته اين به خود شما بستگى دارد كه چگونه پروژه هاى خود را ارتقا دهيد، زمان را تنظيم كنيد و به جزئيات توجه داشته باشيد.
با شخصيتهاى متفاوت چگونه برخورد ميكنيد؟
صاحبان كسب و كار نيازمند توسعه روابط كارى با افراد زيادى از جمله مصرف كنندگان، فروشندگان، كارمندان، بانكداران و افراد حرفه اى مانند وكلا، حسلبداران و مشاوران هستند. آيا شما ميتوانيد با يك مشترى مصر، يك فروشنده غير قابل اعتماد و يا يك كارمند بدخلق سر و كار داشته باشيد؟
چگونه تصميم گيرى انجام ميدهيد؟
صاحبان كسب و كار كوچك نيازمند تصميم گيريهاى سريع و پايدار هستند.
آيا داراى استقامت روحى و جسمى كافى براى شروع و راه اندازى يك كسب و كار هستيد؟
داشتن يك كسب و كار جالب و مفيد اما در عين حال طاقت فرسا است. آيا ميتوانيد هفت روز هفته روزى دوازده ساعت فعاليت و كار داشته باشيد؟
چگونه برنامه ريزى و سازماندهى ميكنيد؟
تحقيقات نشان ميدهيد كه طرحهاى ضعيف عامل شكست در كار ميشوند. سازماندهى موثر مالى و برنامه ريزى دقيق در توليد ميتواند از هرگونه ورشكستگى جلوگيرى كند.
آيا گامهاى شما به ميزان كافى مستحكم است؟
ايجتد يك كسب و كار ممكن است شما را از لحاظ روحى خسته كند. بيشتر صاحبان كسب و كار از قبول اين همه مسئوليت سنگين به سرعت خسته و دلسرد ميشوند. انگيزه قوى در حفظ و بقاى كار به شما كمك ميكند.

كسب و كار شما چگونه بر روابط كارى شما اثر ميگذارد؟
اولين سالهاى شروع كسب و كار ممكن است بر خانواده فشارهايى را وارد كند. اين موضوع حائز اهميت است كه افراد خانواده بدانند چه انتظارى دارند و شما بايد كاملا مطئن باشيد كه آنها در طول اين زمان شما را حمايت ميكنند. تا زمانيكه كسب و كار شما سود آور شود ممكن است با مشكلات مالى بسيارى مواجه شويد كه چند ماه يا سال به طول انجامد. آيا شما قادريد خود را با استاندلردهاى پايينتر زندگى تطبيق دهيد؟

چند نكته:
دلايل زيادى وجود دارد كه نتوانيد كار خود را شروع كنيد، اما براى يك فرد توانمند، مزاياى امتيازات داشتن يك كسب و كار به خطرات موجود در آن مى ارزد :
· مدير خود هستيد.
· كار سخت و طولانى مزايايى براى شما دارد و سود آن به جاى آنكه نصيب شخص ديگرى شود به شما ميرسد.
· بدست آوردن پول و رشد كارى بسيار لذت بخش است.
· اقدام به كار مخاطره آميز ميتواند جذاب و نيازمند جسارت بالائى باشد.
. ايجاد يك كسب و كار هميشه منجر به يادگيرى ميشود.

دلايل شكست يك كسب و كار
- چرا يك كسب و كار با خطر شكست مواجه است؟
موفقيت در كسب و كار هيچگاه بصورت خودبخودى ويا بر اساس شانس نيست و همانطور كه گفته شد اين موفقيت اصولا به سازمان دهى و بصيرت فرد راه انداز كسب و كار بستگى دارد و تضمينى براى آن وجود ندارد.
شروع يك كسب و كار هميشه ريسك پذير است و شانس موفقيت اندك ميباشد. بنابر گزارش اداره كسب و كارهاى كوچك در آمريكا (SBA) بيش از 50% كسب و كارهاى كوچك در سالهاى اول با شكست مواجه شده و 90% آنها در 5 سال اول از بين ميروند.

Michael Ames در كتاب خود به نام "كنترل كسب و كار كوچك" دلايل زير را براى شكست اين نوع كسب و كارها بيان كرده است:
1. عدم وجود تجربه
2. نداشتن سرمايه كافى
3. نداشتن جايگاهى مناسب
4. عدم وجود كنترل قوى
. سرمايه گذارى بيش از اندازه در دارائيهاى ثابت
6. قراردادهاى اعتبارى ضعيف
7. استفاده شخصى از سرمايه هاى تجارى
8. رشد بدون انتظار

Gustav Berle دو دليل ديگر در كتاب خود بنام "كسب و كار را خود بر عهده بگيريد" به اين دلايل اضافه ميكند:
1. رقابت
2. فروش پائين

يك عامل ديگر در خصوص شكست كسب و كار:
با بيان اين موارد قصد ترساندن شما را نداريم بلكه ميخواهيم شما را براى مسير پر فراز و نشيبى كه در پيش داريد آماده كنيم. ناچيز پنداشتن مشكلات شروع يك كسب و كار يكى از بزرگترين موانع كارآفرينى است. در هر صورت اگر صبور باشيد و به سختى كار كنيد به موفقيت دست مى يابيد.

يافتن يك راهنما
هيچ گاه فكر نكنيد كه به تنهايى قادريد كارها را انجام دهيد. يكى از بهترين روشها براى به اصطلاح عايف بناى در برابر هر گونه شكست يك راهنما است. شخصى كه داراى تجربيات مرتبط با كسب و كار است، ميتواند شما را در اين امر راهنمايى كند.

منبع:خانه كارآفرينان ايران