مرکز رشد شريف صفحه نخست

كارآفرين برتر : مراكز رشد واحدهاى فناورى به معرفى كارآفرينان كمك مى‌كنند

به گزارش خبرگزارى ايرنا، كارآفرين برتر كرمان در سومين جشنواره كارآفرينان برتر مى‌گويد:مراكز رشد واحدهاى فناورى مى‌توانند به معرفى كارآفرينان جامعه كمك كنند.

محمد على حمزه كه به عنوان كارآفرين برتر استان كرمان در سال ‪ ۱۳۸۶‬در بخش خدمات معرفى شده است ، داراى تحصيلات فوق ليسانس زمين شناسى از دانشگاه شهيد باهنر در كرمان مى‌باشد.

وى شركت پيشگام سامانه شرق را راه اندازى كرده و موفق شده است كه براى اولين بار در استان كرمان در زمينه سيستم اطلاعات جغرافيايى جى آى اس و مدل‌سازى اكتشاف كانسارهاى مس پروفيلى با استفاده از داده‌هاى ژئوفيزيك هوايى، دورسنجى و ژئوشيمى فعاليت كند.

از آنجايى كه استان كرمان غنى از منابع مس مى‌باشد، اين فعاليت جديد كمك قابل توجهى به يافتن منابع مس در اين منطقه با استفاده از اين فناورى مى كند.

به گفته حمزه، جى آى اس نه فقط فناورى جديد در دنيا مى‌باشد ، بلكه براى اولين بار در استان كرمان استفاده شده است. همين امر باعث شد كه وى به عنوان كارافرين برتر در اين استان شناخته شود. با بكارگيرى اين طرح مى توان نقشه‌هاى ژئوفيزيك هوايى را براى يافتن منابع مس بدست آورد.

وى در خصوص منابع مالى دريافتى براى راه اندازى اين طرح در گفت وگو با خبرنگار گفت: از سوى مركز رشد واحدهاى فناورى كرمان ‪ ۱۲۰‬ميليون ريال براى اين طرح اختصاص يافت كه فقط از ‪ ۷۰‬ميليون ريال آن براى راه اندزاى طرح استفاده كرديم و مابقى عودت داده شد.

حمزه ميزان اشتغالزايى طرح را ‪ ۱۱‬نفر اعلام كرد و افزود: اين شركت به تعداد بيش از ‪ ۲۰۰‬نفر اموزش جى آى اس داده است كه مدارك معتبر نيز دريافت كردند.

وى در خصوص اينكه با چه موانعى بر سر راه فعاليت خود مواجه بوده است، گفت : تنها مشكل در انجام اين طرح تهيه عكس‌هاى ماهواره‌اى بود ، زيرا اين عكس‌ها به طور عمده از آمريكا قابل تهيه است.

وى تاكيد كرد ، بدون ترديد براى اجراى هر كارى بخصوص اگر فعاليت جديد باشد، مشكلاتى وجود دارد.

اين كارآفرين برتر استان كرمان معتقد است: مراكز رشد واحدهاى فناورى مى توانند به معرفى كارآفرينان به عنوان يك منزلت اجتماعى كمك كنند و حمايت از طرح‌هاى جديد و برگزارى همايش‌هاى كارآفرينى نيز مى‌توانند در معرفى اين فعاليت بسيار مفيد باشند.