مرکز رشد شريف صفحه نخست

مجلس هشتم نگران عدم تحقق اهداف سند چشم انداز در حوزه فناوريها باشد

رئيس دانشگاه صنعتى شريف با تاكيد بر ضرورت تشكيل كميته هاى تخصصى تر در كميسيون آموزش مجلس گفت: مجلس هشتم بايد نگران بخش فناوريهاى نوين باشد زيرا بايد بتوانيم به اهداف سند چشم انداز بيست ساله نظام دست يابيم.

دكتر سعيد سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: البته اميدواريم به اهداف سند چشم انداز در حوزه فناورى نيز برسيم اما در حال حاضر وقتى در منطقه نگاه مى كنيم وضعيت مان در حوزه فناوري چندان خوب نيست لذا بايد در مجلس هشتم كميته تخصصى فعال ترى در مقوله فناوري ديده شود.

رئيس دانشگاه صنعتى شريف در عين حال خاطرنشان كرد: در بخش علمى وضعيت خيلى خوبى داريم. وضعيت فعلي كشورمان نشان مى دهد در قسمت علوم و توليد علم راحت تر به اهداف سند چشم انداز دست مى يابيم اما دستيابى به اهداف سند چشم انداز در حوزه فناورى نياز به تلاش بيشترى دارد. 

وى با ابراز اميدوارى نسبت به انتخاب يك سكاندار خوب براى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم متذكر شد: دكتر عباسپور تهرانى فرد در مجالس قبلى خيلى از آموزش عالى حمايت كرد و اميدواريم اين بار نيز دكتر عباسپور مسئول كميسيون آموزش و تحقيقات باشد زيرا كليه دانشگاهها در مجموع از اين نماينده دانشگاهى راضى هستند و حال بايد ديد كه در مجلس هشتم چه كسى رئيس كميسيون آموزش مى شود.

دكتر سهراب پور بيشتر مسائل دانشگاهها را مربوط به بودجه دانست و گفت: نمى شود انتظار داشت كه مجلس بودجه اى را كه دولت ارائه كرده است بتواند خيلي تغيير دهد اما همان بررسى هايى كه در مجلس انجام مى شود خوب است، به عنوان مثال در سال گذشته بودجه يك مقدار اشكال داشت كه به مقدار زيادي در كميسيون اصلاح شد.

رئيس دانشگاه صنعتى شريف خواستار نظارت بيشتر كميسيون آموزش و تحقيقات به مسئولان دولتى آموزش عالى شد و گفت: كميسيون آموزش نظارت كند كه همان بودجه مصوب مجلس به دانشگاهها تخصيص داده شود و كمتر در درون دستگاهها دخالتى در اين زمينه صورت گيرد.

وى گفت: در بودجه 86 يك مقدار از تخصيص هاى عمرانى دانشگاه صنعتى شريف را پرداخت نكردند. تقريبا 500 ميليون تومان در پايان سال 86 براى بخش عمرانى بايد به دانشگاه صنعتى شريف داده مى شد كه به دانشگاه تزريق نشد. اين در تاريخ سابقه نداشت و به خاطر ندارم كه اعتبارى در نظر گرفته شود اما به جاى ديگر تخصيص يابد.

منبع: خبرگزارى مهر