مرکز رشد شريف صفحه نخست

مركز رشد و فضاى چند مستاجره پارك فناورى پرديس افتتاح مى شود

مدير فن بازار ملى ايران از راه اندازى مركز رشد و فضاى چند مستاجره پارك فناورى پرديس در تابستان امسال خبر داد.

احمد رضا اعلايي در گفتگو با خبرنگزارى مهر افتتاح مركز نوآورى و فضاى چند مستاجره را از برنامه هاى پارك فناورى پرديس دانست و گفت: افتتاح فضاى چند مستاجره و مركز رشد كه مخاطب آن شركتهاى نوپا هستند از برنامه هاى امسال اين پارك است كه اين دو مركز در زير بنايى به مساحت 8 هزار متر مربع در تابستان افتتاح مى شود.

اعلايى افزود: شركتهايى كه مرحله نيمه صنعتى را پشت سر گذاشتند و وارد فاز صنعتى شدند در مركز رشد در فاز يك پارك پرديس پذيرش مى شوند. تعداد اين قبيل شركتها بالغ بر 75 شركت است.

وى ادامه داد: همچنين شركتهايى كه مابين شركتهاى نوپا و بالغ قرار دارند در پارك علم و فناورى در فضايى به نام "فضاى چند مستاجره" مستقر مى شوند.

مدير فن بارزار ملى ايران به ميزان سرمايه گذارى براى استقرار شركتها در اين پارك اشاره كرد و اظهار داشت: تا انتهاى سال 88 مشاركت بخش دولتى حدود 7 ميليارد تومان و بخش خصوصى 15 ميليارد تومان برآورد شده است كه اين ميزان براى استقرار شركتهايي كه در زمينه hi Tech تحقيق مى كنند و تحيقات آنها منجر به توليد محصول مى شود، صرف مى شود.

وى با تاكيد بر اينكه شركتهايى كه عضو پارك پرديس مى شوند عضويت آنها دائمى است، ادامه داد: شركتهايى كه در انكوباتور و در فضاى چند مستاجره مستقر مى شوند از انواع حمايتهاى پارك برخوردار مى شوند.

اعلايى اين حمايتها را شامل خدمات نرم افزارى، مشاركتهاى مالى و سرمايه گذارى ذكر و اضافه كرد: فن بازار ملى ايران در راستاى ارائه تسهيلات به شركتهاى دانش بنيان اقدام به تاسيس مركز خدمات فناورى در پارك علم و فناورى پرديس كرده است.

به گفته وى ارائه خدمات تجارى، صادرات و واردات، تسهيل ارتباط شركتهاى متقاضى با نهادهاى تامين مالى موجود در كشور نظير صندوقها و تبصره ها، مشاركت و سرمايه‌گذارى در طرحهاى پر مخاطره و طرحها در مرحله توليد نيمه صنعتى، خدمات حقوقى و ارائه مشاوره در زمينه هاى تهيه طرح تجارى، امكان سنجى پروژه ها و ارزشگذارى فناورى و شركت از جمله خدمات فن بازار ملى است.