مرکز رشد شريف صفحه نخست

مشكل اساسى، عدم شناخت صحيح برخى مسوولان از رسالت پارك‌هاست

عدم آگاهى صحيح برخى مسوولان از رسالت و كاركرد پارك‌هاى علم و فن‌آورى مشكل اساسى در توسعه اين مراكز است.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر طوسيان، رييس پارك علم و فن‌آورى استان سمنان امروز در يك نشست مطبوعاتى با اشاره به ماموريت‌هاى پارك‌هاى علم و فن‌آورى در جهت ايجاد مراكز رشد و استقرار واحدهاى رشد و تحقيق و توسعه اظهار كرد: مشكل اصلى پارك‌هاى علم و فن‌آورى، عدم درك صحيح مسوولان از اهداف و ماموريت‌هاى پاركهاى علم و فن‌آورى است اين در حالى است كه حمايت‌هاى هر چند اندك مسوولان، بهره‌ورى و بازده‌هاى بسيار بالايى به دنبال خواهد داشت.

وى، نبود زير ساختهاى ساختمانى مناسب را از ديگر مشكلات عنوان كرد و گفت: ساختمان‌هاى فعلى پاسخگوى نياز و تقاضاى موجود نيست كه در اين راستا از دولت مى‌خواهيم كه بخشى از وام‌هاى بنگاهى زود بازده را به شركت‌هاى رشد يافته در مراكز رشد تخصيص دهد، چرا كه اين شركتها داراى محصولات و توليدات مطلوبى هستند كه نيازمند حمايتهاى مالى بيشتر مى‌باشند.

در همين نشست دكتر سعد الدين، رييس پارك علم و فن‌آورى دانشگاه سمنان با بيان اين كه اين مركز در سال 86 به دنبال سفر استانى هيات دولت به استان سمنان افتتاح شده است، خاطرنشان كرد: پارك‌هاى علم و فن‌آورى حلقه واسط دانشگاه با جامعه و صنعت مى‌باشند

وى گفت: ايجاد دفاترى براى نقش آفرينى جدى در آشنايى با كارآفرينى و توسعه فرهنگ كارآفرينى و ارتباط با صنعت و انعقاد قرارداد با مراكز صنعتى از اقدامات پارك علم و فن‌آورى دانشگاه سمنان است.

سعدالدين با بيان اين كه واحدهاى صنعتى مشكلات خود را براى كسب و دريافت راه حل با دانشگاهها مطرح نمى‌كنند، تصريح كرد: در اين راستا پارك علم و فن‌آورى دانشگاه سمنان با برقرارى ارتباط با واحدهاى صنعتى نسبت به جمع‌آورى مشكلات آنها اقدام كرده و در اين راستا فايلى را نيز تهيه كرده است.

وى ايجاد دفتر مالكيت معنوى و انتقال فن‌آورى را براى ثبت ايده‌هاى نو از ديد اقدامات عنوان و خاطر نشان كرد: همچنين به دنبال نامگذارى امسال به عنوان سال نوآورى و شكوفايى، مركز مطالعات توسعه ايده‌هاى پژوهشى در اين پارك علم و فن‌آورى ايجاد شده است، در همين راستا فراخوانى براى بررسى ايده‌هاى نوآورانه و خلاقانه در سطح استان منتشر شد كه تاكنون بيش از 90 مورد طرح نوآورانه ارائه شده است كه برخى از آنها حتى داراى پتانسيلهاى ملى هستند.

دكتر سعد الدين ادامه داد: پارك علم و فن‌آورى دانشگاه سمنان همچنين در طرح جديدى، به تمام اقشار داراى ايده استان مشاوره تخصصى ارائه مى‌دهد.

رييس پارك علم و فن‌آورى دانشگاه سمنان در خاتمه با اشاره به ساير برنامه‌هاى اين مركز، اظهار كرد: مذاكره براى تاسيس مراكز رشد در سطح استان، ايجاد مراكز تحقيقاتى متناسب با نياز استان تجهيز سخت و نرم افزارى پارك در جهت رسالت‌هاى تعيين شده و رايزنى با سازمان‌هاى دولتى براى حمايت از محصولات مراكز رشد پارك علم و فن‌آورى از ديگر برنامه‌ها مى‌باشند.