مرکز رشد شريف صفحه نخست

تهيه پيش نويس سند رشد و ارتقاء نظام نوآورى كشور

معاون فناورى وزير علوم از تهيه پيش نويس سند رشد و ارتقاء نظام نوآورى كشور خبر داد و گفت: اين پيش نويس توسط وزير علوم به برخى مجامع داخل كشور ارائه شده كه با نهايى شدن آن قدمى مثبت در جهت ارتقاى نظام نوآورى كشور برداشته خواهد شد.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر عليرضا جهانگيريان امروز در نشست مطبوعاتى وزير علوم و معاونان اين وزارتخانه با بيان اين مطلب افزود: سايت نوآورى و شكوفايى وزارت علوم از اولين سايت هاى جامع در ميان دستگاه هاى دولتى بود كه در حوزه نوآورى بيش از يك ماه پيش راه اندازى شد و هدف آن اطلاع رسانى مناسب در مورد فعاليتها، رويدادها، مقالات و گزارشها و همايش هاى حوزه نوآورى در وزارت علوم و حتى خارج از اين وزارتخانه است.

وى از ارسال 400 پيشنهاد از سوي بازديدكنندگان سايت نوآورى وزارت علوم خبر داد و گفت: اين پيشنهادات دسته بندى شده و بر روى سايت موجود است و از آنها به طور مستمر استفاده مى شود. عموم مردم و علاقه مندان به حوزه نوآورى مى توانند پيشنهادات خود را بر روى سايت نوآورى ارائه دهند.

معاون فناورى وزير علوم با بيان اينكه وزارت علوم خود را كانون بحث نوآورى مى داند، گفت: وزارت علوم وظيفه خطير در راستاى بحث نوآورى احساس مى كند لذا از ابتداي سال در مورد نظام نوآورى ايران مطالعاتى را آغاز كرده است. منظور از نظام نوآورى نيز مجموعه زير ساختها، قوانين، روابط و برنامه هايى است كه جهت توسعه نوآورى در كشور وجود دارد.